KURZ: 12 zručností pre profesný rast

960.00

Obsah kurzu je založený na viac ako 20ročnej školiacej praxi lektorov, mediátorov a psychológov. Prináša komplexný pohľad na 12 vybraných najdôležitejších zručností nielen pre riešenie konfliktov a sebapoznanie,  ale aj pre zlepšenie profesných zručností v komunikácii, práci s ľuďmi a riadení tímu.

Popis

Kurz: 12 zručností pre profesný rast

 

Obsah kurzu je založený na viac ako 20ročnej školiacej praxi lektorov, mediátorov a psychológov. Prináša komplexný pohľad na 12 vybraných najdôležitejších  zručností nielen pre riešenie konfliktov a sebapoznanie,  ale aj pre zlepšenie profesných zručností v komunikácii, práci s ľuďmi a riadení tímu.

 

Zručnosti získané v tomto kurze Vám pomôžu nielen vybudovať jednotnejšie organizácie a tímy, ale aj rozvíjať kvalitnejšie a bohatšie vzťahy. Či už v profesnej oblasti, komunitnej oblasti alebo osobných vzťahoch.  Získate nielen vedomosti a teóriu, ale aj istotu pri identifikácii a riadení zmien postojov a schopnosť aplikovať tieto zručnosti na rôzne profesné, komunitné alebo osobné vzťahy. Súčasťou kurzu je aj osvojenie si schopnosti prevencie a riešenia konfliktov, ktorým tak často vo svojej profesnej praxi čelia.

Predstavujú základné zručnosti využívané vo všetkých profesných oblastiach a tvoria podstatu pre úspešnú prácu s ľuďmi. Ich zvládnutím získajú absolventi znalosti, ktoré im umožnia posunúť sa na ďalší stupeň v ich kariére, keďže odrážajú aktuálnu požiadavku pracovného trhu.

 

Kurz je určený pre :

Jednotlivcov, manažérov, pracovníkom orientovaných na klienta, poradcov, riaditeľom škôl, pedagogických i nepedagogických pracovníkov,  mediátorov, facilitátorov , pracovníkov verejnej správy, sociálnym pracovníkom..

 

Trvanie: 40 hodín

Cena: 960 Eur

Cena : zdarma cez Re-Pas, zdarma cez projekt Zručnosti pre trh práce

Forma vzdelávania: Hybridná

Miesto prezenčného vzdelávania: Syslia 29, Bratislava

Prvé stretnutie: 1.7.2024

Presný čas konania stretnutia bude určený

 

Obsah kurzu:

Efektívna komunikácia- asertivita, empatia a riadenie emócií

 

Termín: 1.7.2024, 2.7.2024, 3.7.2024

Termín: 8.10.2024, 15.10.2024, 22.10.2024

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Význam a použitie empatie v komunikácii
 • Reakcie a odpovede v našich emóciách a prejavoch
 • Techniky a cvičenia pre rozvoja empatie
 • Čo je asertivita a čím je výnimočná
 • Zásady asertívnej komunikácie a vyjadrenie vlastných potrieb
 • Techniky pre zvyšovanie asertivity v rôznych situáciách
 • Identifikácia emócií a pochopenie ich vplyvu na komunikáciu
 • Stratégie pre riadenie stresu a spracovanie vnútorného napätia
 • Empatická komunikácia
 • Stanovenie hraníc a umenie povedať nie
 • Praktické scenáre a Role Play

 

 Deeskalácia konfliktných situácií – ako ich zmeniť v pozitívne výsledky

 

Termín: 10.7.2024, 17.7.2024, 24.7.2024

Termín: 4.11.2024, 12.11.2024, 19.11.2024

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Ochota k riešeniu a jej rola v konfliktných situáciách
 • Význam spolupráce a kooperácie pri hľadaní riešení
 • Zásady a techniky kooperačnej komunikácie
 • Učenie načúvania a vnímania
 • Identifikácia vlastných prekážok v procese riešenia problémov
 • Aktívny prístup kriešeniu
 • Techniky pre mapovanie a analýzu konfliktných situácií
 • Aplikácia zručností a stratégií do praktických situácií

 

Efektívne riešenie konfliktov a vyjednávanie

 

Termín: 14.8.2024, 21.8.2024, 28.8.2024

Termín: 3.12.2024, 10.12.2024, 17.12.2024

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Konflikt a jeho úloha v našom profesnom živote
 • Fázy a priebeh konfliktu 
 • Efektívne riešenie konfliktov
 • Prevencia vzniku konfliktov
 • Mám konflikt a čo s ním
 • Vyjednávanie  – priebeh, forma
 • Stratégie a taktiky vyjednávania
 • Zásady vyjednávania a tvorba vzájomne výhodných dohôd
 • Mediácia a jej miesto v profesnej praxi
 • Mediačné techniky pre zvládanie náročných situácií a úspešnú komunikáciu
 • Praktické scenáre a Role-Play
 • Aplikácia v praxi

 

Kreativita v hľadaní riešení. 

 

Termín: 10.9.2024,17.9.2024, 24.9.2024

Termín: 7.1.2025, 14.1.2025, 21.1.2025

Trvanie: 10 hodín

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

Forma: Hybridná

 • Kreativita a jej úloha v komunikácii 
 • Kreatívne myslenie a prekonanie blokov k riešeniam
 • Brainstorming – generovanie nápadov a riešení bez obmedzení
 • Myšlienkové mapy -vizualizujme svoje myšlienky
 • SCAMPER
 • Analýza rôznych uhlov pohľadu
 • Kultivácia empatie a porozumenia rôznych prístupov
 • Vyhodnotenie a výber najlepších nápadov
 • Silné a slabé stránky našich výberov

 

V cene kurzu sú materiály, ako aj prístup k online záznamom a praktické návody a postupy.

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky