Kurz : Absolventi: Úvod do profesného života

750.00

Cieľom kurzu je vybaviť nedávnych absolventov škôl praktickými a dôležitými zručnosťami, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce.

Kategórie: ,

Popis

Kurz : Absolventi: Úvod do profesného života

 

Cieľom kurzu je vybaviť nedávnych absolventov škôl praktickými a dôležitými zručnosťami, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce. V súčasnej profesnej praxi už nie sú dostačujúce iba technické znalosti, ale kladie sa čoraz väčší dôraz na komunikáciu, kooperáciu a tímovú spoluprácu.

Kurz sa zameriava na kľúčové aspekty profesného rozvoja, ako je komunikácia v pracovnom prostredí, tímová spolupráca, riadenie času a osobná efektivita.

Praktické cvičenia a role play scenáre umožnia absolventom získať dôveru v ich schopnostia osvojiť si kľúčové zručnosti potrebné pre úspech v pracovnom prostredí. Kurz je navrhnutý tak, aby odrážal potreby moderného trhu práce a pripravil absolventov na ich profesnú cestu s istotou a sebavedomím

 

Trvanie: 40 hodín

Cena: 750 Eur

Cena : zdarma cez Re-Pas, zdrarma cez projekt Zručnosti pre trh práce

Forma vzdelávania: Hybridná

Miesto prezenčného vzdelávania: Syslia 29, Bratislava

Prvé stretnutie: 1.7.2024

Presný čas konania stretnutia bude určený

 

Obsah kurzu:

Komunikačné zručnosti – ja-ty-oni

 

Termín: 1.7.2024, 2.7.2024, 3.7.2024

Termín: 8.10.2024, 15.10.2024, 22.10.2024

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Význam a použitie empatie v komunikácii
 • Reakcie a odpovede v našich emóciách a prejavoch
 • Techniky a cvičenia pre rozvoja empatie
 • Čo je asertivita a čím je výnimočná
 • Zásady asettívnej komunikácie a vyjadrenie vlastných potrieb
 • Techniky pre zvyšovanie asertivity v rôznych situáciách
 • Identifikácia emócií a pochopenie ich vplyvu na komunikáciu
 • Stratégie pre riadenie stresu a spracovanie vnútorného napätia
 • Empatická komunikácia
 • Stanovenie hraníc a umenie povedať nie
 • Praktické scenáre a Role Play

 

Bystrá myseľ v rozlete.

 

Termín: 9.7.2024,16.7.2024, 23.7.2024

Termín: 6.11.2024, 13.11.2024, 20.11.2024

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Dôležitosť kritického myslenia v osobnom a profesnom živote
 • Základné pojmy a princípy kritického myslenia
 • Techniky a nástroje pre rozvoj kritického myslenia
 • Komunikačné bariéry
 • Rozpoznanie a ich vplyv na efektívnu komunikáciu
 • Rozvoj komunikačných zručností
 • Dôvera a porozumenie v komunikácii
 • Význam a účel spätnej väzby
 • Poskytovanie efektívnej spätnej väzby 
 • Príjmanie a spracovanie spätnej väzby

 

Vyjednávanie a konflikt – ako ich zvládnuť

 

Termín: 14.8.2024, 21.8.2024, 28.8.2024

Termín: 3.12.2024, 10.12.2024, 17.12.2024

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Konflikt a jeho úloha v našom profesnom živote
 • Fázy a priebeh konfliktu 
 • Efektívne riešenie konfliktov
 • Prevencia vzniku konfliktov
 • Mám konflikt a čo s ním
 • Vyjednávanie  – priebeh, forma
 • Stratégie a taktiky vyjednávania
 • Zásady vyjednávania a tvorba vzájomne výhodných dohôd
 • Mediácia a jej miesto v profesnej praxi
 • Mediačné techniky pre zvládanie náročných situácií a úspešnú komunikáciu
 • Praktické scenáre a Role-Play
 • Aplikácia v praxi

 

Praktické zručnosti pre profesnú prax – čo ma čaká?

 

Termín: 10.9.2024,17.9.2024, 24.9.2024

Termín: 8.1.2025, 15.1.2025, 22.1.2025

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Zásady a techniky efektívnej tlefonickej komunikácie
 • Riešenie náročných situácií a konfliktov v telefonickej komunikácii
 • Plánovanie a príprava prezentácie – cieľ, cieľová skupina, obsah
 • Využívanie technických pomôcok a interaktívnych prvkov 
 • Identifikácia prioritných úloh a cieľov
 • Techniky plánovania a organizácie práce
 • Zvládanie rušivých prvkov a vyhýbanie sa zbytočným činnostiam
 • Supervízia
 • Rozvoj osobných zručností a kompetencií

 

V cene kurzu sú materiály, ako aj prístup k online záznamom a praktické návody a postupy.

Absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní kurzu