KURZ: Ako byť lepšou učiteľkou

100.00

10 stretnutí, 10 nabíjacích lekcií plných energie na mieru v malej skupine, max 12 účastníčok.

Pravidelné stretnutia raz mesačne (august – jún, v decembri sa stretnutie nekoná) na prácu na Vašom osobnostnom raste. Hodina mesačne, skúsenosti a rady. Praktické cvičenia. Jednotlivé hodiny budú na seba naväzovat a budeme sa venovať psychológii, pedagogike, muzikoterapii, arteterapii, matematike, logike.

KEDY: vždy v stredu 19:00 – 20:00, po 20tom dni v mesiaci

 

Na sklade