KURZ: Majster digitálnych nástrojov moderného sveta

750.00

Vstúpte do sveta digitálnych nástrojov a staňte sa majstrom súčasných technológií! Kurz „Majster Digitálnych Nástrojov Moderného Sveta“ je špeciálne navrhnutý pre tých, ktorí chcú získať  znalosti a zručnosti v používaní najefektívnejších digitálnych nástrojov dneška.

Popis

Majster Digitálnych Nástrojov Moderného Sveta

Vstúpte do sveta digitálnych nástrojov a staňte sa majstrom súčasných technológií! Kurz „Majster Digitálnych Nástrojov Moderného Sveta“ je špeciálne navrhnutý pre tých, ktorí chcú získať  znalosti a zručnosti v používaní najefektívnejších digitálnych nástrojov dneška. Tento kurz vám poskytne praktické znalosti, ktoré vám pomôžu zvýšiť produktivitu, zlepšiť komunikáciu, organizáciu a zabezpečiť ochranu vašich údajov.

 

Trvanie: 22 hodín + 22 hodín záznamy

Cena: 750 Eur

Cena : zdarma cez Re-Pas, zdarma cez projekt Zručnosti pre trh práce

Forma vzdelávania: Hybridná

Miesto prezenčného vzdelávania: Syslia 29, Bratislava

Prvé stretnutie: 11.9.2024

 

TERMÍNY A OBSAH KURZU: 

 

11.9.2024, 17:00-20:00 – GOOGLE DISK + GOOGLE FORMULÁRE

Naučte sa, ako efektívne spravovať svoje súbory  a vytvárať prehľadné dotazníky a formuláre. Objavte, ako vám tieto nástroje môžu pomôcť zvýšiť produktivitu a zjednodušiť pracovné procesy.

 • Google Disk:

  • Základy Google Disku: Osvojíte si tvorbu a organizáciu priečinkov a súborov.
  • Zdieľanie a spolupráca: Objavíte spôsoby zdieľania súborov a priečinkov s kolegami a možnosti spoločnej práce na nich.
  • Bezpečnosť a zálohovanie: Získate znalosti o ochrane dát a využívaní funkcií zálohovania na predchádzanie strate údajov.

 

 • Google Formulár:

  • Vytváranie formulárov: Osvojíte si, ako vytvoriť dotazníky, ankety a formuláre na zber údajov.
  • Pridávanie otázok a sekcií: Zistíte, ako pridávať rôzne typy otázok (napr. voľný text, výber, škála) a organizovať formulár do sekcií.
  • Analýza odpovedí: Získate znalosti o tom, ako analyzovať a interpretovať odpovede pomocou grafov a tabuliek.
  • Práca s doplnkami: Objasníte, ako rozšíriť funkčnosť Google Formulára pomocou rôznych doplnkov.

 

13.9..2024- 17:00-20:00 – KALENDÁR + MAIL

Ako efektívne organizovať svoj čas a spravovať svoju e-mailovú komunikáciu? Ako vám tieto nástroje môžu pomôcť zvýšiť produktivitu a zjednodušiť každodenné pracovné i osobné úlohy?

 • Google Kalendár:

  • Základy Google Kalendára: Ako vytvárať a organizovať udalosti a stretnutia.
  • Zdieľanie a spolupráca: Ako zdieľať svoj kalendár s kolegami a rodinou a ako sledovať ich dostupnosť.
  • Nastavenie pripomienok a upozornení: Naučíte sa, ako nastavovať pripomienky a upozornenia, aby ste nikdy nezmeškali dôležité udalosti.
  • Integrácia s ďalšími nástrojmi: Zistíte, ako prepojiť Google Kalendár s ďalšími aplikáciami a nástrojmi, ako sú napríklad Gmail a Google Meet.

 

 • Gmail:

  • Základy Gmailu: Naučíte sa, ako efektívne používať rozhranie Gmailu, vrátane základných funkcií ako písanie, odosielanie a archivácia e-mailov.
  • Organizácia a filtračné pravidlá: Ako vytvárať štítky, filtre a kategórie na lepšiu organizáciu svojej e-mailovej schránky.
  • Bezpečnosť a ochrana súkromia: Naučíte sa, ako zabezpečiť svoju e-mailovú komunikáciu a chrániť sa pred phishingom a spamom.
  • Práca s doplnkami a rozšíreniami: Objavíte, ako rozšíriť funkčnosť Gmailu pomocou rôznych doplnkov a rozšírení pre zvýšenie produktivity.

 

18.9.2024, 18:00-20:00 –  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA NA INTERNETE

V dnešnom digitálnom svete je ochrana vašich osobných údajov a súkromia kľúčová. Naučte sa, ako zabezpečiť svoje online aktivity a chrániť sa pred kybernetickými hrozbami.

 • Základy kybernetickej bezpečnosti: Zoznámite sa s kľúčovými pojmami a princípmi kybernetickej bezpečnosti, ktoré vám pomôžu pochopiť rôzne typy hrozieb a útokov.
 • Silné heslá a autentifikácia: Naučíte sa, ako vytvárať a spravovať silné heslá a používať viacfaktorovú autentifikáciu (MFA) pre zvýšenie bezpečnosti svojich účtov.
 • Ochrana pred phishingom a malwareom: Ako rozpoznať phishingové útoky a predísť infikovaniu svojho zariadenia malwareom, vírusmi a ransomwarom?
 • Bezpečné surfovanie na internete: Naučíte sa, ako bezpečne surfovať na internete, vrátane používania anonymných režimov a bezpečných pripojení (HTTPS).
 • Zabezpečenie sociálnych sietí: Zistíte, ako chrániť svoje súkromie na sociálnych sieťach a nastaviť správne zabezpečenie svojich účtov.

 

19.9. (štvrtok) 18:00 – 20:00 EGOVERNMENT (zo záznamu)

Pri tejto téme sa zameriame  e-Governmentu a jeho význam v dnešnej dobe. E-Government predstavuje využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) pri výkone verejnej moci. V praxi to znamená, že moderné IKT nahrádzajú tradičné „papierové“ procesy a komunikáciu.

Dozviete sa, ako IKT uľahčujú komunikáciu medzi inštitúciami, verejnou správou a občanmi, podnikateľským sektorom a administratívou. Elektronické služby štátu predstavujú služby, ktoré môžu občania vybaviť pohodlne online, bez nutnosti fyzickej prítomnosti v úradoch.

Pridajte sa k nám a zistite, ako e-Government zjednodušuje a zrýchľuje procesy vo verejnej správe, čím prispieva k efektívnejšiemu fungovaniu celej spoločnosti. Nezmeškajte príležitosť byť súčasťou digitálnej transformácie našej verejnej správy!

 

 

20.9.2024, 17:00-20:00 – Kolaboratívne nástroje pre manažérske projekty

Chcete zvýšiť efektivitu a úspešnosť vašich manažérskych projektov? Osvojte si nástroje, ktoré vám pomôžu lepšie koordinovať, komunikovať a dosahovať ciele vašich projektov.

GOOGLE

 • Google Vyhľadávač: Objavte pokročilé techniky vyhľadávania, aby ste rýchlo našli presne to, čo potrebujete.
 • Google Dokumenty, Tabuľky a Prezentácie: Ako vytvárať, upravovať a spolupracovať na dokumentoch, tabuľkách a prezentáciách v reálnom čase?
 • Google Mapy: Zistite, ako efektívne plánovať trasy, ukladať miesta a skúmať nové oblasti.
 • YouTube: Naučte sa základy správy YouTube kanála, od nahrávania videí po optimalizáciu obsahu.
 • Google Meet: Spoznajte nástroje na videokonferencie a efektívnu tímovú komunikáciu.
 • Bezpečnosť a ochrana: Naučte sa chrániť svoje údaje a zabezpečiť bezpečné používanie Google služieb.

 

MICROSOFT TEAMS – Efektívna Tímová Spolupráca

 • Základy Microsoft Teams: Zoznámite sa s prostredím Microsoft Teams a naučíte sa, ako efektívne využívať jeho základné funkcie.
 • Vytváranie a správa tímov a kanálov: Naučíte sa, ako vytvárať a organizovať tímy a kanály pre lepšiu komunikáciu a spoluprácu.
 • Chat a komunikácia: Budete vedieť, ako používať chat na rýchlu a efektívnu komunikáciu medzi členmi tímu.
 • Videohovory a schôdzky: Naučíte sa, ako organizovať a viesť online stretnutia a videohovory pomocou Microsoft Teams.
 • Zdieľanie súborov a spolupráca: Získate zručnosti v zdieľaní a spoločnej práci na dokumentoch priamo v Microsoft Teams.
 • Integrácia s inými nástrojmi: Ako integrovať Microsoft Teams s ďalšími nástrojmi od Microsoftu a tretích strán pre zvýšenie produktivity?

 

JIRA

JIRA je robustný nástroj na riadenie projektov, ktorý ponúka:

 • Správa úloh a projektov: Umožňuje vytváranie, sledovanie a riadenie úloh v rámci projektov.
 • Agilné metodiky: Podpora agilných metodík ako Scrum a Kanban vrátane backlogu, sprintov a tabúľ.
 • Prispôsobiteľné workflowy: Umožňuje vytvárať a upravovať workflowy podľa potrieb tímu.
 • Integrácie: Možnosť integrácie s rôznymi nástrojmi a službami ako Confluence, Bitbucket, a ďalšími.
 • Reporty a analýzy: Generovanie podrobných reportov a analýz pre lepší prehľad o výkone tímu a projekte.
 • Bezpečnosť: Pokročilé bezpečnostné funkcie na ochranu citlivých údajov.

 

Trello – Nástroj na vizualizáciu a riadenie úloh

Trello je flexibilný nástroj na riadenie úloh a projektov, ktorý ponúka:

 • Tabule a karty: Umožňuje vytvárať tabule pre rôzne projekty a pridávať karty pre jednotlivé úlohy.
 • Organizácia práce: Možnosť zoskupiť úlohy do stĺpcov, ktoré reprezentujú rôzne fázy projektu.
 • Kolaborácia v reálnom čase: Členovia tímu môžu spolupracovať na úlohách, pridávať komentáre, a sledovať pokrok v reálnom čase.
 • Prispôsobiteľnosť: Umožňuje pridať rôzne prílohy, termíny, štítky a kontrolné zoznamy na kartách pre lepšiu organizáciu.
 • Integrácie: Možnosť pripojiť Trello k ďalším nástrojom a službám ako Slack, Google Drive, a ďalšie.
 • Automatizácia: Pomocou Butlera môžete automatizovať opakujúce sa úlohy a procesy.
 • Šablóny: Ponuka rôznych šablón pre jednoduchšie začatie práce na rôznych typoch projektov.

 

Miro – Nástroj na vizuálnu spoluprácu a brainstorming

Miro je výkonný nástroj na vizuálnu spoluprácu, ktorý ponúka:

 • Interaktívne tabule: Umožňuje vytvárať neobmedzené digitálne nástenky, kam môžete pridávať myšlienky, nápady a poznámky.
 • Nástroje na brainstorming: Podpora rôznych techník brainstormingu, vrátane myšlienkových máp, diagramov a kanban tabúľ.
 • Spolupráca v reálnom čase: Členovia tímu môžu pracovať na rovnakých nástenkách súčasne, pridávať komentáre a sledovať zmeny v reálnom čase.
 • Prispôsobiteľné šablóny: Ponuka rôznych predpripravených šablón pre jednoduchšie začatie rôznych typov projektov a úloh.
 • Integrácie: Možnosť pripojiť Miro k ďalším nástrojom a službám ako Slack, Microsoft Teams, Trello, a ďalšie.
 • Prezentácie a zdieľanie: Umožňuje vytvárať a prezentovať vizuálne materiály priamo z Miro, zdieľanie s ostatnými prostredníctvom odkazov alebo exportu dokumentov.
 • Pokročilé funkcie pre tímy: Funkcie ako hlasovanie, časovače a sledovanie aktivity členov pre efektívnejšiu tímovú prácu.

Miro je vhodný pre tímy rôznych veľkostí a odvetví, poskytujúc im nástroje na zlepšenie vizuálnej spolupráce, brainstorming a projektové plánovanie.

 

Slack – Nástroj na tímovú komunikáciu a spoluprácu

Slack je obľúbený nástroj na tímovú komunikáciu a spoluprácu, ktorý ponúka:

 • Kanály: Umožňuje vytvárať rôzne kanály pre jednotlivé projekty, tímy alebo témy, čím zjednodušuje organizáciu komunikácie.
 • Priame správy: Možnosť posielať priame správy jednotlivým členom tímu alebo vytvárať menšie skupinové konverzácie.
 • Integrácie: Podpora integrácie s množstvom ďalších nástrojov a služieb ako Google Drive, Trello, GitHub, a ďalšie, čím zabezpečuje centralizovanú prácu.
 • Zdieľanie súborov: Jednoduché zdieľanie súborov priamo v kanáloch alebo priamych správach.
 • Vyhľadávanie: Výkonné vyhľadávacie funkcie pre ľahké nájdenie starších správ, súborov alebo diskusií.
 • Upozornenia a prispôsobenie: Možnosť nastaviť upozornenia podľa priorít, aby ste nepremeškali dôležité správy, a prispôsobiť rozhranie vašim potrebám.
 • Boty a automatizácia: Využitie botov na automatizáciu opakujúcich sa úloh a získanie rýchlych odpovedí bez nutnosti ľudského zásahu.
 • Hovory a videokonferencie: Podpora hlasových hovorov a videokonferencií priamo v aplikácii pre lepšiu tímovú spoluprácu.

Slack je vhodný pre tímy všetkých veľkostí, ktoré potrebujú efektívne nástroje na komunikáciu a spoluprácu v reálnom čase.

 

 

Discord – Platforma pre hlasovú, textovú a video komunikáciu

Discord je populárna platforma pre hlasovú, textovú a video komunikáciu, ktorá ponúka:

 • Servery a kanály: Umožňuje vytvárať servery s rôznymi kanálmi pre rôzne témy, projekty alebo záujmy, čím zabezpečuje lepšiu organizáciu.
 • Textové a hlasové kanály: Možnosť vytvárať textové a hlasové kanály pre rôzne diskusie a skupinové hovory.
 • Priame správy: Umožňuje posielať priame správy jednotlivým členom alebo vytvárať menšie skupinové konverzácie.
 • Videokonferencie a obraz v obraze: Podpora videokonferencií a obraz v obraze (PiP) pre lepšiu vizuálnu komunikáciu.
 • Integrácie: Podpora integrácie s rôznymi nástrojmi a službami vrátane Twitch, YouTube, Spotify a ďalších.
 • Boty a automatizácia: Možnosť pridať boty na automatizáciu úloh, moderovanie a ďalšie funkcie.
 • Zdieľanie obrazovky a súborov: Jednoduché zdieľanie obrazovky a súborov priamo v kanáloch alebo priamych správach.
 • Prispôsobenie: Možnosť prispôsobiť servery a kanály prostredníctvom rôznych oprávnení, rolí a prispôsobiteľných funkcií.
 • Komunita a sociálne interakcie: Ideálne pre vytváranie komunít, herné skupiny, pracovné tímy a ďalšie.

Discord je vhodný pre rôzne typy používateľov, vrátane herných komunít, pracovných tímov, školských skupín a ďalších, poskytujúc nástroje na efektívnu komunikáciu a spoluprácu.

 

 

25.9.2024, 17:00-20:00 – Excel + Powerpoint

EXCEL:

Naučíte sa, ako efektívne analyzovať a spracovávať veľké množstvo dát pomocou pivotných tabuliek v Exceli. Zistíte, ako vám tieto nástroje môžu pomôcť získať hlboké a hodnotné informácie z vašich dát rýchlo a jednoducho.

 • Základy pivotných tabuliek: Naučíte sa, čo sú pivotné tabuľky, a aké sú ich hlavné funkcie a výhody.
 • Vytváranie pivotných tabuliek: Objavíte, ako vytvoriť pivotnú tabuľku z vašich dát a prispôsobiť ju vašim potrebám.
 • Funkcie a možnosti pivotných tabuliek: Ako používať rôzne funkcie pivotných tabuliek, vrátane zoskupovania, filtrovania, triedenia a sumarizácie dát.
 • Použitie výpočtových polí a položiek: Zistíte, ako pridávať výpočtové polia a položky, aby ste mohli robiť pokročilejšie analýzy.
 • Vizuálne znázornenie dát: Naučíte sa, ako vytvárať pivotné grafy a vizualizácie, ktoré vám pomôžu lepšie interpretovať vaše dáta.
 • Dynamické aktualizácie a prepojenia: Budete vedieť, ako prepojiť pivotné tabuľky s externými zdrojmi dát a ako zabezpečiť, aby sa vaše tabuľky dynamicky aktualizovali.
 • Praktické tipy a triky: Získate cenné rady a tipy, ako efektívne pracovať s pivotnými tabuľkami a vyhnúť sa bežným chybám.

 

POWERPOINT:

Chcete sa naučiť, ako vytvárať pôsobivé a profesionálne prezentácie, ktoré zaujmú vaše publikum? Naučte sa, ako vám tento nástroj môže pomôcť efektívne komunikovať vaše myšlienky a nápady.

 • Základy PowerPointu: Ako vytvárať a spravovať prezentácie od základov až po pokročilé funkcie?
 • Dizajn a štruktúra: Naučíte sa vytvárať vizuálne pútavé snímky a štruktúrovať svoj obsah pre maximálnu jasnosť a pútavosť.
 • Interaktívne prvky: Ako pridať interaktívne prvky, ako sú hypertextové odkazy, tlačidlá a animácie, ktoré oživia vašu prezentáciu.
 • Multimediálne prvky: Ako vložiť a optimalizovať obrázky, videá a zvukové súbory, aby vaša prezentácia bola dynamickejšia?
 • Pokročilé techniky: Objavíte pokročilé techniky, ako sú vlastné šablóny, motívy a vizuálne efekty, ktoré zvýraznia vašu prezentáciu.
 • Efektívne prezentovanie: Naučíte sa tipy a triky na efektívne prezentovanie pred publikom, vrátane techník pre udržanie pozornosti a zapojenie publika.
 • Spolupráca a zdieľanie: Zistíte, ako s ostatnými spolupracovať na prezentácii a zdieľať ju online pre jednoduchú distribúciu a prístup.

 

27.9. (piatok) 17:00 – 20:00 WEB/PORTFÓLIO WORDPRESS + EDITEE UMELÁ INTELIGENCIA

 

Chcete sa naučiť, ako jednoducho vytvoriť svoj vlastný web vo WordPresse? Pridajte sa k nášmu webináru a zistite, ako na to s pomocou umelej inteligencie Editee!

Čo na webinári získate?

 • Základy WordPressu: Naučíte sa, ako vytvoriť jednoduchý web pomocou WordPressu.
 • Pomoc AI Deeply: Odhalíme, ako vám umelá inteligencia Editee môže uľahčiť tvorbu obsahu a dizajnu.
 • Jednoduché ukážky: Všetko si ukážeme krok za krokom, aby ste to mohli hneď sami vyskúšať.

 

2.10.2024, 17:00-18:00 – Linkedln + 2hod MIND MEISTER (zo záznamu) 

Linkedln

Chcete sa naučiť, ako efektívne využívať LinkedIn na budovanie svojho profesionálneho profilu, nadväzovanie kontaktov a hľadanie kariérnych príležitostí? Ako vám tento nástroj môže pomôcť v budovaní vašej kariéry a profesionálnej siete?

 • Vytvorenie profesionálneho profilu: Viete ako vytvoriť a optimalizovať svoj LinkedIn profil, aby zaujal potenciálnych zamestnávateľov a profesionálov vo vašom odvetví.
 • Budovanie siete kontaktov: Ako efektívne vyhľadávať a nadväzovať kontakty s odborníkmi, kolegami a potenciálnymi obchodnými partnermi?
 • Tvorba a zdieľanie obsahu: Naučíte sa, ako tvoriť a zdieľať hodnotný obsah, ktorý zvýši vašu viditeľnosť a autoritu vo vašom odbore.
 • Hľadanie pracovných príležitostí: Zistíte, ako vyhľadávať a reagovať na pracovné ponuky, ako aj ako komunikovať s náborovými pracovníkmi a zamestnávateľmi.
 • Využívanie LinkedIn nástrojov: Objavíte rôzne nástroje a funkcie LinkedIn, ako sú skupiny, LinkedIn Learning a reklama, ktoré môžu pomôcť rozšíriť vaše profesionálne možnosti.
 • Osobnostný a kariérny rozvoj: Naučíte sa, ako využívať LinkedIn na osobnostný a kariérny rozvoj, vrátane získavania odporúčaní a osvedčení

 

Mindmeister

Dozviete SA všetko o tvorbe myšlienkových máp pomocou nástroja MindMeister! Objavte, ako môžete pomocou myšlienkových máp zlepšiť svoju produktivitu, kreativitu a organizáciu práce.

Naučíte sa, ako vytvoriť efektívne myšlienkové mapy, ktoré vám pomôžu vizualizovať vaše myšlienky a projekty.

 

4.10.2024 , 18:00-20:00 –  CANVA – Tvorba Plagátov  a rôznych grafických materiálov: Objavte, ako vytvárať pôsobivé grafiky a vizuálne materiály, ktoré vám pomôžu vyniknúť. Naučíte sa pracovať s rôznymi šablónami, upravovať obrázky a vytvárať vlastné unikátne návrhy bez potreby profesionálneho dizajnéra.

 • Základy Canvy: Zoznámite sa s prostredím Canvy a naučíte sa, ako využívať rôzne nástroje a funkcie tejto platformy.
 • Práca s šablónami: Naučíte sa, ako efektívne používať predpripravené šablóny a upravovať ich podľa svojich potrieb.
 • Pridávanie a úprava textu: Naučíte sa, ako pridávať a formátovať text tak, aby bol čitateľný a vizuálne atraktívny.
 • Práca s grafikou a obrázkami: Osvojíte si, ako pridávať a upravovať obrázky a grafické prvky, ktoré dodajú vašim plagátom profesionálny vzhľad.
 • Farebné schémy a fonty: Pochopíte, ako vyberať a kombinovať farby a fonty, aby vaše návrhy boli vizuálne súdržné a esteticky príjemné.
 • Export a tlač: Dozviete sa, ako správne exportovať hotové plagáty vo vysokom rozlíšení pripravené na tlač alebo digitálne zdieľanie.

 

9.10.2024, 18:00-20:00 – CANVA- Tvorba a úprava videa – Chcete sa naučiť, ako vytvárať profesionálne a pútavé videá bez potreby špecializovaného videoeditora?  Objavte, ako jednoducho a efektívne môžete tvoriť vizuálne atraktívne videá, ktoré upútajú pozornosť!

 • Práca s predlohami: Efektívne používanie predpripravených video šablón a ich úprava podľa vlastných potrieb.
 • Pridávanie a úprava textu: Spôsoby, ako pridávať a formátovať text vo videách tak, aby bol čitateľný a vizuálne atraktívny.
 • Práca s grafikou a obrázkami: Pridávanie a úprava obrázkov a grafických prvkov, ktoré dodajú vašim videám profesionálny vzhľad.
 • Animácie a prechody: Používanie animácií a prechodov na vytvorenie plynulých a dynamických videí.
 • Práca so zvukom: Pridávanie hudby a zvukových efektov, ktoré podporia atmosféru vašich videí.
 • Export a zdieľanie: Správny postup pri exportovaní hotových videí vo vysokom rozlíšení, pripravených na zdieľanie na sociálnych médiách alebo webových stránkach.

 

10.10. 2024, 18:00-20:00 – CANVA – Umelá inteligencia v Canve

Chcete sa naučiť, ako využívať umelú inteligenciu (AI) na zlepšenie svojich grafických návrhov a zefektívnenie kreatívnych procesov?  Objavte, ako vám AI môže pomôcť vytvárať profesionálne a inovatívne vizuály jednoducho a rýchlo!

 • Základy umelej inteligencie: Zoznámite sa s princípmi a základmi umelej inteligencie, ktoré sú implementované v Canve.
 • Automatizované návrhy: Naučíte sa, ako využívať AI nástroje na automatické generovanie návrhov a šablón, ktoré sú prispôsobené vašim potrebám.
 • Inteligentné upravovanie obrázkov: Objavíte, ako AI dokáže vylepšiť kvalitu obrázkov, odstrániť pozadie, optimalizovať farby a ďalšie úpravy jedným kliknutím.
 • Návrhy na základe obsahu: Naučíte sa, ako Canva využíva AI na analýzu vášho obsahu a poskytovanie návrhov, ktoré najlepšie vyhovujú vašim cieľom a štýlu.
 • Personalizácia a prispôsobenie: Zistíte, ako používať AI na vytváranie personalizovaných vizuálov, ktoré oslovia vašu cieľovú skupinu.
 • Automatizované texty a nápady: Naučíte sa, ako AI dokáže generovať kreatívne texty, nadpisy a nápady prispôsobené vašim projektom.
 • Integrácia s ďalšími nástrojmi: Objavíte, ako prepojiť AI funkcie Canvy s ďalšími aplikáciami a nástrojmi pre komplexnejšiu tvorbu a správu vizuálnych projektov

 

11.10.2024, 18:00-20:00 – CANVA – Tvorba webu v Canve

Naučte sa, ako jednoducho a efektívne vytvoriť svoj vlastný web bez potreby programovania a objavte, ako môžete pomocou Canvy vytvoriť profesionálnu a pútavú webovú stránku, ktorá zaujme vašich návštevníkov!

 • Práca s webovými šablónami: Používanie predpripravených webových šablón a ich úprava podľa vlastných potrieb a preferencií.
 • Pridávanie a úprava textu: Efektívne pridávanie a formátovanie textu na vašom webe, aby bol čitateľný a esteticky príťažlivý.
 • Práca s obrázkami a grafikou: Pridávanie a úprava obrázkov a grafických prvkov, ktoré dodajú vašej webovej stránke profesionálny vzhľad.
 • Interaktívne prvky: Pridávanie interaktívnych prvkov, ako sú tlačidlá, odkazy a formuláre, ktoré zlepšia používateľskú skúsenosť.
 • SEO základy: Optimalizácia vašej webovej stránky pre vyhľadávače (SEO), aby bola lepšie viditeľná a prístupná pre vašich návštevníkov.
 • Publikovanie a zdieľanie: Správny postup pri publikovaní hotovej webovej stránky a jej zdieľaní s cieľovou skupinou.

 

Pre koho je kurz určený?

Kurz „Majster Digitálnych Nástrojov Moderného Sveta“ je navrhnutý tak, aby vyhovoval širokému spektru účastníkov, ktorí chcú získať hlboké znalosti a zručnosti v používaní digitálnych nástrojov, ako sú Canva, Excel, LinkedIn, Google Disk, Google Formulár, PowerPoint, Google Kalendár, Teams, Jira, Trello, Miro, Slack a bezpečnosť a ochrana na internete. Tento kurz je ideálny pre:

 • Profesionálov a manažérov: Ak ste profesionál alebo manažér, ktorí chcú zvýšiť svoju digitálnu gramotnosť a efektívnosť, tento kurz vám poskytne praktické nástroje a techniky na zlepšenie vašej produktivity a pracovného výkonu.

 • Študentov a absolventov: Pre študentov a čerstvých absolventov, ktorí sa pripravujú na vstup na moderný pracovný trh, tento kurz ponúka cenné zručnosti a znalosti, ktoré vám pomôžu vyniknúť a byť konkurencieschopní.

 • Podnikateľov a freelancerov: Ak ste podnikateľ alebo freelancer, ktorí chcú optimalizovať svoje pracovné postupy, zlepšiť správu času a zabezpečiť svoje údaje, tento kurz vám poskytne všetky potrebné nástroje a znalosti.

 • Učiteľov a vzdelávateľov: Pre učiteľov a vzdelávateľov, ktorí chcú integrovať moderné digitálne nástroje do svojich vyučovacích metód a zlepšiť interakciu so študentmi, tento kurz ponúka praktické návody a tipy.

 • Každého, kto chce byť pripravený na digitálnu budúcnosť: Ak chcete byť pripravení na digitálnu budúcnosť a zlepšiť svoje technické zručnosti, tento kurz vám poskytne široký prehľad najpoužívanejších nástrojov a techník moderného sveta.

Prečo sa prihlásiť?

 • Praktické zručnosti: Naučíte sa praktické zručnosti, ktoré môžete okamžite aplikovať vo svojom každodennom živote a práci.
 • Univerzálnosť: Kurz je navrhnutý tak, aby bol prístupný a užitočný pre široké spektrum účastníkov, bez ohľadu na ich predchádzajúce skúsenosti a znalosti.
 • Podpora lektorov: Naši skúsení lektori vás prevedú každým krokom a poskytnú vám cenné rady a tipy na efektívne využitie digitálnych nástrojov.

Pripojte sa k nám a staňte sa Majstrom Digitálnych Nástrojov Moderného Sveta!

Získate praktické zručnosti, ktoré môžete okamžite aplikovať vo svojom každodennom živote a práci. Naši skúsení lektori vás prevedú každým krokom a poskytnú vám podporu, ktorú potrebujete na úspech. Pripojte sa k nám a staňte sa Majstrom Digitálnych Nástrojov Moderného Sveta!

 

 

V cene kurzu sú materiály, ako aj prístup k online záznamom a praktické návody a postupy.

Absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní kurzu.