KURZ: Moderný manažér/manažérka

960.00

Získajte komunikačné a intersociálne zručnosti pre ďalší krok vo Vašej kariére. Kurz ponúka účastníkom kľúčové zručnosti a stratégie dôležité pre úspešné riadenie tímu a dosahovanie vynikajúcich výsledkov v modernom prostredí. 

Kategórie: ,

Popis

Kurz: Moderný manažér/manažérka

 

Získajte komunikačné a intersociálne zručnosti pre ďalší krok vo Vašej kariére. Kurz ponúka účastníkom kľúčové zručnosti a stratégie dôležité pre úspešné riadenie tímu a dosahovanie vynikajúcich výsledkov v modernom prostredí. 

Kurz sa zameriava na rozvoj kľúčových vlastností v oblastiach ako je efektívna komunikácia, motivácia tímu, vyjednávanie a riadenie zmien. Obsahom kurzu sú vybrané okruhy z praxe, ktoré sú podstatnou súčasťou manažérskej praxe. Zameriame sa však aj na rozvoj vlastností manažérskej osobnosti.

Praktické cvičenia a simulované scenáre umožnia účastníkom aplikovať získané zručnosti v reálnych manažérskych situáciách. Kurz je cenným zdrojom pre všetkých, ktorí sa snažia posilniť svoje vedenie a riadiace schopnosti a dosiahnuť úspech vo svojom profesnom živote. Školenie je vhodné pre všetkých záujemcov, ktorí pracujú s riadením ľudí, alebo sa na túto funkciu pripravujú.

 

Trvanie: 40 hodín

Cena: 960 Eur

Cena : zdarma cez Re-Pas, zdarma cez projekt Zručnosti pre trh práce

Forma vzdelávania: Hybridná

Miesto prezenčného vzdelávania: Syslia 29, Bratislava

Prvé stretnutie: 1.7.2024

Presný čas konania stretnutia bude určený

 

Obsah kurzu:

 

Asertivita a empatia v praxi – zlepšenie  pracovných vzťahov

 

Termín: 1.7.2024, 2.7.2024, 3.7.2024

Termín: 8.10.2024, 15.10.2024, 22.10.2024

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Význam a použitie empatie v komunikácii
 • Reakcie a odpovede v našich emóciách a prejavoch
 • Techniky a cvičenia pre rozvoja empatie
 • Čo je asertivita a čím je výnimočná
 • Zásady asertívnej komunikácie a vyjadrenie vlastných potrieb
 • Techniky pre zvyšovanie asertivity v rôznych situáciách
 • Identifikácia emócií a pochopenie ich vplyvu na komunikáciu
 • Stratégie pre riadenie stresu a spracovanie vnútorného napätia
 • Empatická komunikácia
 • Stanovenie hraníc a umenie povedať nie
 • Praktické scenáre a Role Play

Myslenie mimo rámec, kde sú moje bariéry?

 

Termín: 9.7.2024,16.7.2024, 23.7.2024

Termín: 6.11.2024, 13.11.2024, 20.11.2024

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Dôležitosť kritického myslenia v osobnom a profesnom živote
 • Základné pojmy a princípy kritického myslenia
 • Techniky a nástroje pre rozvoj kritického myslenia
 • Komunikačné bariéry
 • Rozpoznanie a ich vplyv na efektívnu komunikáciu
 • Rozvoj komunikačných zručností
 • Dôvera a porozumenie v komunikácii
 • Význam a účel spätnej väzby
 • Poskytovanie efektívnej spätnej väzby 
 • Príjmanie a spracovanie spätnej väzby

 

Konflikt? Vyjednávanie? Ako dospieť k dohode.

 

Termín: 14.8.2024, 21.8.2024, 28.8.2024

Termín: 3.12.2024, 10.12.2024, 17.12.2024

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Konflikt a jeho úloha v našom profesnom živote
 • Fázy a priebeh konfliktu 
 • Efektívne riešenie konfliktov
 • Prevencia vzniku konfliktov
 • Mám konflikt a čo s ním
 • Vyjednávanie  – priebeh, forma
 • Stratégie a taktiky vyjednávania
 • Zásady vyjednávania a tvorba vzájomne výhodných dohôd
 • Mediácia a jej miesto v profesnej praxi
 • Mediačné techniky pre zvládanie náročných situácií a úspešnú komunikáciu
 • Praktické scenáre a Role-Play
 • Aplikácia v praxi

 

Manažérske zručnosti z praxe

 

Termín: 13.9.2024, 20.9.2024, 27.9.2024

Termín: 10.1.2025, 17.1.2025, 24.1.2025

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Príprava na pohovor a nastavenie očakávaní
 • Ako viesť personálny pohovor – zásady a štruktúra
 • Delegovanie úloh
 • Techniky delegovania
 • Zavedenie delegovania do praxe
 • Vedenie rokovania – príprava a priebeh
 • Vyjednávanie
 • Techniky vyjednávania 
 • Hľadanie úspešnej dohody

 

V cene kurzu sú materiály, ako aj prístup k online záznamom a praktické návody a postupy.

Absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní kurzu.