Kurz: Úspešná komunikácia – na ceste k úspechu v profesných i osobných vzťahoch

750.00

Absolvovaný kurz sa stáva cenným zdrojom pre každého, kto využíva komunikáciu vo svojej profesnej praxi. Či už ide o pedagogického pracovníka, riadiacich pracovníkov, administratívu, alebo zákaznícky orientovaný personál.

Kategórie: ,

Popis

Kurz: Úspešná komunikácia – na ceste k úspechu v profesných i osobných vzťahoch

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem o zdokonalenie komunikačných zručností a dosiahnuť úspech vo všetkých aspektoch svojho života, ako osobného, tak profesného. Účastníci si osvoja základné princípy efektívnej komunikácie a získajú nástroje pre zlepšenie svojich osobných schopností v rôznych komunikačných situáciách. 

Obsahom kurzu je osvojenie si komunikačných zručností, ako aktívne načúvanie, verbálna a neverbálna komunikácia, vyjednávanie a riešenie konfliktov. 

Praktické cvičenia a simulované situácie umožnia účastníkov zažiť získavané zručnosti v praxi, spolu so spätnou väzbou od lektora i ďalších účastníkov kurzu. 

Absolvovaný kurz sa stáva cenným zdrojom pre každého, kto využíva komunikáciu vo svojej profesnej praxi. Či už ide o pedagogického pracovníka, riadiacich pracovníkov, administratívu, alebo zákaznícky orientovaný personál.

Trvanie: 40 hodín

Cena: 750 Eur

Cena : zdarma cez Re-Pas, zdarma cez projekt Zručnosti pre trh práce

Forma vzdelávania: Hybridná

Miesto prezenčného vzdelávania: Syslia 29, Bratislava

Prvé stretnutie: 1.7.2024

Presný čas konania stretnutia bude určený

Obsah kurzu:

 

Komunikácia a interpersonálne zručnosti.

Termín: 1.7.2024, 2.7.2024, 3.7.2024

Termín: 8.10.2024, 15.10.2024, 22.10.2024

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 • Význam a použitie empatie v komunikácii
 • Reakcie a odpovede v našich emóciách a prejavoch
 • Techniky a cvičenia pre rozvoja empatie
 • Čo je asertivita a čím je výnimočná
 • Zásady asertívnej komunikácie a vyjadrenie vlastných potrieb
 • Techniky pre zvyšovanie asertivity v rôznych situáciách
 • Identifikácia emócií a pochopenie ich vplyvu na komunikáciu
 • Stratégie pre riadenie stresu a spracovanie vnútorného napätia
 • Empatická komunikácia
 • Stanovenie hraníc a umenie povedať nie
 • Praktické scenáre a Role Play

Kritické myslenie a spätná väzba v komunikácii. 

Termín: 9.7.2024,16.7.2024, 23.7.2024

Termín: 6.11.2024, 13.11.2024, 20.11.2024

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 • Dôležitosť kritického myslenia v osobnom a profesnom živote
 • Základné pojmy a princípy kritického myslenia
 • Techniky a nástroje pre rozvoj kritického myslenia
 • Komunikačné bariéry
 • Rozpoznanie a ich vplyv na efektívnu komunikáciu
 • Rozvoj komunikačných zručností
 • Dôvera a porozumenie v komunikácii
 • Význam a účel spätnej väzby
 • Poskytovanie efektívnej spätnej väzby 
 • Príjmanie a spracovanie spätnej väzby

Efektívna komunikácia – energizéry a icebreaky 

Termín: 15.8.2024, 20.8.2024, 27.8.2024

Termín: 4.12.2024, 11.12.2024, 18.12.2024

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Dôležitosť efektívnej komunikácie
 • Druhy komunikácie a ich využitie v praxi
 • Verbálna a neverbálna komunikácia 
 • Reč tela
 • Komunikačné bariéry a ako ich prekonať
 • Naše stopky a otvárač dverí
 • Aktívne načúvanie
 • Icebreaky – ich význam a použitie
 • Energizéry – ich význam a použitie

Kreativita a hľadanie riešení – spolupracujme!

Termín: 10.9.2024,17.9.2024, 24.9.2024

Termín: 7.1.2025, 14.1.2025, 21.1.2025

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 • Kreativita a jej úloha v komunikácii 
 • Kreatívne myslenie a prekonanie blokov k riešeniam
 • Brainstorming – generovanie nápadov a riešení bez obmedzení
 • Myšlienkové mapy -vizualizujme svoje myšlienky
 • SCAMPER
 • Analýza rôznych uhlov pohľadu
 • Kultivácia empatie a porozumenia rôznych prístupov
 • Vyhodnotenie a výber najlepších nápadov
 • Silné a slabé stránky našich výberov

V cene kurzu sú materiály, ako aj prístup k online záznamom a praktické návody a postupy.

Absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní kurzu