KURZ:  Zručnosti pre administratívnu prax a verejnú správu

960.00

Praktické cvičenia a simulácie pracovníkom umožnia aplikovať získané znalosti v reálnych situáciách a získať tak spätnú väzbu nielen od lektorov, ale aj od iných účastníkov. Kurz je vhodný nielen pre administratívnych pracovníkov, ale aj pre tých, ktorí chcú zdokonaliť svoje zručnosti a držia krok s meniacim sa profesným prostredím.

Kategórie: ,

Popis

Kurz:  Zručnosti pre administratívnu prax a verejnú správu

 

Kurz je navrhnutý s cieľom poskytnúť účastníkom praktické skúsenosti a znalosti potrebné pre úspešnú kariéru v administratívnom prostredí. Účastníci sa zoznámia s dôležitými aspektmi administratívnej praxe a naučia sa efektívne plánovať a vykonávať rôzne úlohy, ako pracovníci /pracovníčky administratívy, asistenti/asistentky a pracovníci/pracovníčky verejnej správy.

Kurz sa zameriava na široké spektrum tém, ako praktickým zručnostiam, tak aj komunikácii, profesionálnemu správaniu a zvládaniu stresu.

Praktické cvičenia a simulácie pracovníkom umožnia aplikovať získané znalosti v reálnych situáciách a získať tak spätnú väzbu nielen od lektorov, ale aj od iných účastníkov. Kurz je vhodný nielen administratívnych pracovníkov, ale aj pre tých, ktorí chcú zdokonaliť svoje zručnosti a držia krok s meniacim sa profesným prostredím.

 

Trvanie: 40 hodín

Cena: 960 Eur

Cena : zdarma cez Re-Pas, zdarma cez projekt Zručnosti pre trh práce

Forma vzdelávania: Hybridná

Miesto prezenčného vzdelávania: Syslia 29, Bratislava

Prvé stretnutie: 1.7.2024

Presný čas konania stretnutia bude určený

 

Obsah kurzu:

 

Komunikovanie na úrovni – nielen hovorím, ale aj načúvam a rozumiem.

 

Termín: 1.7.2024, 2.7.2024, 3.7.2024

Termín: 8.10.2024, 15.10.2024, 22.10.2024

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Význam a použitie empatie v komunikácii
 • Reakcie a odpovede v našich emóciách a prejavoch
 • Techniky a cvičenia pre rozvoja empatie
 • Čo je asertivita a čím je výnimočná
 • Zásady asettívnej komunikácie a vyjadrenie vlastných potrieb
 • Techniky pre zvyšovanie asertivity v rôznych situáciách
 • Identifikácia emócií a pochopenie ich vplyvu na komunikáciu
 • Stratégie pre riadenie stresu a spracovanie vnútorného napätia
 • Empatická komunikácia
 • Stanovenie hraníc a umenie povedať nie
 • Praktické scenáre a Role Play

 

Modul 8 – Digitálne zručnosti v profesnej praxi

 

Termín: 

Termín

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Aplikácie a ich význam v profesnej praxi
 • Druhy aplikácií 
 • Výber správnej aplikácie a práca s ňou
 • Online platformy a ich využitie
 • Multimediálny obsah – tvorba a výber
 • Zásady práce s multimediálnym obsahom
 • Integrácia technológií do profesného života

 

Deeskalácia konfliktu a kvalitné vyjednávanie

 

Termín: 14.8.2024, 21.8.2024, 28.8.2024

Termín: 3.12.2024, 10.12.2024, 17.12.2024

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Konflikt a jeho úloha v našom profesnom živote
 • Fázy a priebeh konfliktu 
 • Efektívne riešenie konfliktov
 • Prevencia vzniku konfliktov
 • Mám konflikt a čo s ním
 • Vyjednávanie  – priebeh, forma
 • Stratégie a taktiky vyjednávania
 • Zásady vyjednávania a tvorba vzájomne výhodných dohôd
 • Mediácia a jej miesto v profesnej praxi
 • Mediačné techniky pre zvládanie náročných situácií a úspešnú komunikáciu
 • Praktické scenáre a Role-Play
 • Aplikácia v praxi

 

Praktické zručnosti pre administratívnu prax

 

Termín: 10.9.2024,17.9.2024, 24.9.2024

Termín: 8.1.2025, 15.1.2025, 22.1.2025

Trvanie: 10 hodín

Forma: Hybridná

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní danej tématiky

 

 • Zásady a techniky efektívnej tlefonickej komunikácie
 • Riešenie náročných situácií a konfliktov v telefonickej komunikácii
 • Plánovanie a príprava prezentácie – cieľ, cieľová skupina, obsah
 • Využívanie technických pomôcok a interaktívnych prvkov 
 • Identifikácia prioritných úloh a cieľov
 • Techniky plánovania a organizácie práce
 • Zvládanie rušivých prvkov a vyhýbanie sa zbytočným činnostiam
 • Supervízia
 • Rozvoj osobných zručností a kompetencií

 

V cene kurzu sú materiály, ako aj prístup k online záznamom a praktické návody a postupy.

Absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní kurzu.