Webinár – Ako spoločne zvládnuť nástup dieťaťa do škôlky 13.8.2021

15.00

PREDNÁŠKA 13.8., 19:00 – 21:00

 

 

Categories: ,

Popis

Lektorka: Katarína Šurdová

Ako spoločne zvládnuť nástup dieťaťa do škôlky

Nástup dieťaťa do škôlky znamená naozaj veľkú zmenu a to nielen v živote dieťaťa, ale v živote celej rodiny. To, že sa k tejto zmene viažu rôzne obavy, neistoty a napätia rodičov je preto prirodzené. Rodičia by sa mali zaujímať ako toto náročné obdobie čo najlepšie zvládnuť a v čom im toto obdobie môže byť užitočné. Nielen pre samotný vývin dieťaťa, ale i pre ich vzájomný vzťah.
Aké spoločné výzvy ich môžu čakať v tomto čase? Aké prekážky sú spojené s nástupom do škôlky najčastejšie? Čo všetko môže komplikovať dobrú adaptáciu dieťaťa? Kedy skôr očakávať ťažkosti s ňou a ako sa im dá predchádzať? Ako zistiť či je dieťa na tú škôlku naozaj pripravené? A kedy je na mieste nástup do škôlky odložiť? Alebo ako odlíšiť vlastný strach a obavy vyplývajúce z ranných skúseností rodiča od toho, či je dieťa pripravené zvládať výzvy spojené s odlúčením od rodiča? Otázok spojených s touto témou môže byť naozaj veľmi veľa a ja by som rada vytvorila bezpečný priestor, kde sa spoločne môžeme pozrieť na všetko, čo sa vám rodičom budúcich škôlkarov viaže k tejto téme.
Rada by som vás preto pozvala na seminár spojený s diskusiou. Seminárom vás bude sprevádzať Katarína Šurdová, liečebná pedagogička a psychoterapeutka pracujúca v súkromnej poradenskej praxi.