2dňový Workshop – Ako napísať úspešný projekt

160.00

WORKSHOP  4.10. (piatok) v čase 13:00 – 20:00 a 5.10. (sobota) v čase 9:00 – 17:00

Budova Mestského úradu Svätý Jur, 2. poschodie

 

Nie je na sklade

Category:

Popis

Deň 1 Základné informácie a príprava projektu

 1. Čo je projekt – základná terminológia, kľúčové pojmy
 2. Manažment projektu, strategické plánovanie
 3. Fázy projektu, projektový cyklus
 4. Zásady prípravy projektu – prezentácia ukážkovej žiadosti
 5. Implementácia, realizácia projektu
 6. Monitorovanie, hodnotenie, udržateľnosť a prípadné riziká projektu
 7. Tímový manažment projektu – praktické cvičenia
 8. Diskusia

 

Deň 2 Zdroje poskytovaných grantov a príprava vlastného projektu

 1. Kapacity, zdroje a rozpočet projektu
 2. Spôsoby vyhľadávania výziev
 3. Špecifiká projektov EÚ
 4. Vypracovanie vlastného projektu – určenie témy projektu, stanovenie cieľov, aktivít, spôsob realizácie, príprava rozpočtu, propagácia projektu
 5. Prezentácia vlastných projektov
 6. Diskusia

Cieľová skupina: pracovníci materských centier, občianskych združení, komunitných organizácií, neziskových organizácií, fyzické osoby. Školenie je určené pre začiatočníkov a mierne pokročilé osoby, ktoré si chcú v budúcnosti pripravovať jednoduché žiadosti o grant.

Počas 2 dní získa účastník základný vhľad do projektového manažmentu, získa informácie o jednotlivých fázach projektu, oboznámi sa so základnými princípmi prípravy jednoduchého projektu. Účastník si pripraví sám príp. vo dvojici jednoduchý projekt/žiadosť o dotáciu. Jednotlivé tematické okruhy budú okrem teoretickej časti obohatené praktickými cvičeniami a interaktívnymi technikami. Účastníci získajú informácie o tom, kde môžu vyhľadávať výzvy a ako na ne reagovať.