ZVLÁDNEME TO! – Zefektívnite a rozvíjajte Vaše školské prostredie i vzťahy s rodičmi a žiakmi: (ONLINE)- 24.7.2024

125.00

Jedinečný program prinášajúci okamžite aplikovateľné zručnosti a stratégie na rozvoj komunikácie žiakov, prevenciu a riešenia konfliktov v školskom prostredí.

Popis

PROGRAM – ZVLÁDNEME TO !

 

Riešenie konfliktov pre mladých ľudí

 

Predstavujeme Vám jedinečný a svetovo uznávaný program rozvíjajúci komunikáciu a zručnosti pre prevenciu a riešenie konfliktov, využívaný na školách v zahraničí.

V spolupráci s Mediácia o.z. Vám ako jediní na Slovensku ponúkame tento program využívaný odborníkmi v školách v Austrálii už celé desaťročia, no prispôsobený na slovenské školské prostredie.

Koľkokrát sme sa stretli s triedou, kde je ťažká komunikácia, žiaci nespolupracujú a
celková atmosféra by Vás najradšej otočila vo dverách?

 

Neschopnosť detí efektívne komunikovať a riešiť konflikty spôsobuje v školskom
prostredí značné problémy. Nielen pre personál, ale aj pre žiakov samotných, ktorí si
tieto so sebou nesú počas celého štúdijného a profesného života.

 

Efektívna komunikácia je základná zručnosť, ktorá hrá kľúčovú úlohu vo vývoji a
úspechu detí. Schopnosť efektívne komunikovať má ďalekosiahle dôsledky pre
osobný, akademický a budúci profesionálny život dieťaťa, od budovania pevných
vzťahov až po zlepšenie učenia a riešenie konfliktov.

Tento jedinečný program Vám prináša okamžite aplikovateľné zručnosti a stratégie
na rozvoj komunikácie žiakov, prevenciu a riešenia konfliktov v školskom prostredí.
Umožní Vám vytvoriť prostredie podporujúce rešpekt, porozumenie a efektívnu
komunikáciu medzi žiakmi, pedagógmi a žiakmi.

 

Komu je určený:

Žiakom vo veku 7-14 rokov. (Pre stredné a vysoké školy ponúkame obdobný
program- 12 zručností pre život)
Pedagogickému i nepedagogickému personálu škôl.
Podporný tím.
Rodičom – ako rozšírenie programu Pozitívne rodičovstvo

Čo získam:

Školenie a metodika pre pedagógov a podporný tím – zvládnutie nežiaducich javov
/komunikácia, šikana, agresivita, zlá klíma…/

Praktický návod ako systematicky po celý rok pracovať s triedami. Jednotlivé témy na seba
nenadväzujú, a preto sú použiteľné samostatne a primerane aktuálnym potrebám triedy.

 

Čo je obsahom programu:

Interaktívny workshop kombinujúci prezentáciu, diskusiu, rolové hry a aktivity.
Účastníci prechádzajú všetkými kapitolami programu a aktívne sa zúčastňujú aktivít.
Venujeme sa aj diskusii a zdieľaniu skúseností z nášho bohatého praktického života.

 

 

Jednotlivé témy:

1.    Konflikt
2.    Vnímanie
3.    Počúvanie/Vypočutie
4.    Asertivita
5.    Zvládanie emócií
6.    Ochota riešiť konflikty
7.    Mapovanie konfliktov
8.    Šikana a kyberšikana

Forma vzdelávania:

Jenodňové školenie od 9 – 15,15 online cez ZOOM /instrukcie obdržíte deň vopred/

Kde: priamo u Vás na škole/ v našich priestoroch v Bratislave
Termín: pre aktuálne voľný termín nás kontaktujte
Cena: 60 Eur/účastník – v prípade školenia mimo BA kraj nás oslovte pre presnú
cenu
Minimálny počet: 15 účastníkov
Maximálny počet: 25 účastníkov
Trvanie: 6 hodín + diskusia
V cene: 1x kompletná metodika pre pedagogický zbor, obsahujúca 9 okruhov tém,
aktivít a činností.

Jednodňové školenie pedagogických i nepedagogických pracovníkov

Kde: v našich priestoroch v Bratislave/ online
Termín: 24.7.2024, ďalší termín september
Cena: 125 Eur/ účastník
Minimálny počet: 15 účastníkov
Maximálny počet: 25 účastníkov
Trvanie: 6 hodín + diskusia
V cene: 1x kompletná metodika pre účastníka, obsahujúca 9 okruhov tém, aktivít
a činností /bude doručená/

Lektorky:

JUDr. Ivett Pavlis – projekt Rodič ľavou zadnou – právnička, mediátorka, lektorka
Mgr. Alexandra Fogtová – Mediácia o.z., mediátorka, supervízorka, lektorka

 

VíAC INFORMÁCIÍ SI PREČÍTAJTE TU:
https://rodiclavouzadnou.sk/mediacia/zvladneme-to/

PROGRAM PREDČIL NAŠE OČAKÁVANIA – PREČÍTAJTE SI:
https://rodiclavouzadnou.sk/program-zvladneme-to-prvy-na-slovensku-predcil-nase-ocakavania/

V ZŠ SO ŠIESTAAKMI:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.729595315943038&type=3

PRE STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY – PROGRAM 12 ZRUČNOSTÍ PRE ŽIVOT:
https://rodiclavouzadnou.sk/mediacia/12-zrucnosti-pre-zivot/

Tešíme sa na vás