Online kurzy v spolupráci s MINDFUL

Obohaťte svoj život tak, aby ste dosahovali rovnako vonkajší aj vnútorný blahobyt, úspech a naplnenie.

Online kurz Vnímavé rodičovstvo

Túžite byť dobrým rodičom alebo pedagógom a vedieť ako vychovávať deti, ktoré budú na svoje detstvo spomínať s radosťou? Výchova detí môže byť náročná. Chceme vám to čo najviac uľahčiť. Ukážeme vám cestu. 

  • je pre vás dôležitá vzájomná dôvera a chcete pochopiť správanie detí?

  • chcete podporiť rozvoj skutočného potenciálu dieťaťa?

  • chcete deti rozvíjať správnym smerom, budovať ich charakter a zdravé sebavedomie?

  • zaujíma vás, ako predísť alebo ustáť obdobie vzdoru?

  • premýšľate ako deti motivovať, aby ste nezadusili ich vnútornú motiváciu?

Online kurz emočná inteligencia

Online kurz tajomstvo láskyplného vzťahu