Tangramy v materskej škole

Pozornosť žiakov je v dnešnej dobe veľmi krátka. Prebudiť v deťoch nadšenie, či záujem pri menej zábavných témach si niekedy vyžaduje výkon supermana. 🙂

Avšak nič nie je stratené. Vraví sa: “Pripraveným šťastie praje.

 

Zo záznamu sa dozviete, ako si vytvoriť portfólio rôznych logických, matematických a telovýchovných aktivít. Stačí chvíľa, 2 minútová činnosť, vďaka ktorej budú deti opäť pozorné. 

Navyše každý učiteľ si pri vytváraní vlastného portfólia aktivít vyberie formu, ktorá mu najviac vyhovuje, sedí mu a bude odrážať aj jeho osobnosť. Učiteľ tak bude na deti pôsobiť prirodzene a hlavne uveriteľne. 

 

Čo sú aktivizujúce metódy

Ich podstata je plánovať, organizovať a riadiť vyučovanie tak, aby k splneniu výchovno‐vzdelávacieho cieľa dochádzalo prostredníctvom vlastnej poznávacej činnosti žiakov.

  • Podporujú záujem žiakov o učenie,
  • Využívajú už získané skúsenosti a vedomosti žiakov,
  • Podporujú u nich intenzívne prežívanie, myslenie a konanie,
  • Významne podporujú a rozvíjajú poznávacie procesy žiakov.

Veľa muziky za málo peňazí. Drobná zmena, ktorá na vyučovanie prinesie viac zábavy. Zaručené nadšené deti a spokojný učiteľ. Tak čo, idete do toho s nami? 🙂

 

 

Marcela PospíchalováSprevádzať vás bude Mgr. Marcela Pospíchalová – vyštudovala M-HV na UMB Banská Bystrica. Pracovala ako učiteľka 2. st. ZŠ, vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku na UK v Bratislave. Momentálne pracuje ako učiteľka v MŠ.

15 ročná prax vo vzdelávaní detí jej otvára cestu k objavovaniu nových pohľadov na učenie v praxi. Rada sa hrá a jej práca je pre ňu zábava. Už v 5. rokoch vyslovila sen „BYŤ UČITEĽKOU“, ktorý sa jej splnil. Hľadá v tomto povolaní nadšenie, lebo každý deň je dar ako pre učiteľa, tak aj pre dieťa (žiaka).

 

 

Module 1 Aktivizujúce metódy I.
Unit 1 Video