WORKSHOPY pre učiteľov

Ako tvoriť myšlienkové mapy v triede

Ako tvoriť myšlienkové mapy v triede

Nechápate, prečo si deti nedokážu zapamätať základné informácie prebraného učiva? Deje sa to vo vašej triede napriek tomu, že téme sa venujete dostatčne dlho? Ukážeme vám, ako deťom pomôcť s učením, aby ste opäť zažívali obojstrannú spokojnosť a radosť. Tvorba myšlienkových máp, ktoré nám pomáhajú zorientovať sa v našich myšlienkach (podobne ako mapy mesta). Vďaka nim dokážete vytvoriť celkový obraz, ktorý si deti ľahko predstavia, zorientujú sa v ňom, prípadne ho doplnia.

Ako učiť INak

Ako učiť INak

Na to, ako si  niečo zapamätať existujú finty. Avšak dobrá pamäť  to nie je len využívanie pomocných barličiek a fínt vo forme pamäťových techník. Poznáte typy žiakov vo svojej triede? Ukážeme si, ako spracovať jedno učivo viacerými spôsobmi. Dá sa to?

Nenásilná komunikácia

Nenásilná komunikácia

Ako dosiahnuť harmóniu vo vzťahoch a komunikácii? Základnou myšlienkou je dosiahnuť spojenie medzi ľuďmi. Predstavíme Vám nástroje a kroky ako sa to dá dosiahnuť a ukážeme si praktické príklady, precvičíme si rozdiely ako to je, keď komunikuje šakal a ako žirafa. Prečo práve šakal a žirafa? To sa dozviete!

Ako viesť žiakov k vnímavosti

Ako viesť žiakov
k vnímavosti

Ukážeme vám, ako cez hravé aktivity zvládnuť aj túto tému priamo v triede. Stereotypy, predsudky, nálepkovanie, ako funguje náš mozog, prečo je to tak? Ako viesť žiakov k vnímavosti a tolerancii hrou?

Aktivizačné metódy

Aktivizujúce metódy, energizéry

Aktivizujúce metódy, energizéry podporujú záujem žiakov o učenie, využívajú už získané skúsenosti a vedomosti žiakov. Podporujú u nich intenzívne prežívanie, myslenie a konanie. Ich podstata je plánovať, organizovať a riadiť vyučovanie tak, aby k splneniu výchovno - vzdelávacieho cieľa dochádzalo prostredníctvom vlastnej poznávacej činnosti žiakov.

Hry a nápady na výučby angličtiny

Hry a nápady na výučbu angličtiny

Na workshope vám predstavíme aktivizačné a motivačné metódy, ktoré môžete využiť pri hravom učení jazyka. Deti na vaše hodiny budú chodiť s nadšením. Zážitok je viac ako tisíc slov, preto hodina s nami je najlepšou investíciou. Dostane súbor nápadov a hier na výučbu.

S čím experimentujú deti?

S čím experimentujú deti a mládež

Interaktívny workshop vám priblíži základný prehľad účinkov, rizík a foriem užívania najzneužívanejších drog deťmi a mládežou (žuvací tabak a jeho iné formy, alkohol, marihuana). Po účasti na workshope sa začnete orientovať v najzneužívanejších drogách, spoznáte ich vizuál, účinky, ale aj formy užívania. Spoznáte výrazy dôležité pre danú tému.

WORKSHOPY pre žiakov

Workshop pre žiakov - Ako sa učiť inak

Ako sa učiť INak

Je to oveľa zaujímavejšie, ľahšie a zábavnejšie, keď spoznáme a vieme si vytvoriť svoj vlastný štýl, ktorý nám pomôže pri učení. Žiaci/študenti si hravo vyskúšajú aký typ sú a ako si najlepšie spracovať učivo a dostať ho do hlavy. Ako sa dá učiť inak? Poznaním samého seba. Jedno učivo tri krát inak.

Worskhop pre žiakov - Ako sa učiť s ľahkosťou

Ako sa učiť s ľahkosťou

V priebehu workshopu si žiaci osvoja pamäťové techniky, vďaka ktorým si učivo zapamätajú oveľa dlhšie. Štúdium im pôjde ľavou zadnou, čo určite uľahčí prácu aj vašim učiteľom /4 techniky/. Už žiadne trápenie s učením. Prídeme do školy, triedy a ukážeme, resp. naučíme ťa učiť sa. Aké by to bolo, keby učenie išlo s ľahkosťou?

Workshop pre žiakov- Pomóc, šikana

Pomóc, šikana!

Možno aj vy cítite naliehavosť venovať sa viac téme scitlivovania, viesť svojich žiakov, deti, okolie k rešpektu voči inakosti a hľadáte spôsoby, ako na to. V spolupráci s EDUMOU pri workshopoch používame video príbehy a audionahrávky a tym využívame online živú knižnicu. Žiaci sami nachádzajú riešenia. Našim cieľom je na workshop pracovať na podpore vnímavosti a vnímavého kritického myslenia vo svojom prostredí.

Workshop pre žiakov - Poznámky - ako na ne!?

Poznámky - ako na ne!?

Učili ťa, ako si písať poznámky efektívne, aby ti prinášali úžitok? My ti to ukážeme a už poznámky zvládneš ľavou zadnou.

Vnímavý
k rôznorodosti

Predsudky, nálepkovanie, ako funguje náš mozog, prečo to tak je? Zážitkové aktivity na pochopenie a scitlivovanie tém, ako sú stereotypy, predsudky, nálepkovanie. Našim cieľom je na workshop pracovať na podpore vnímavosti a vnímavého kritického myslenia. Nie zmena ale pochopenie a pochopenie môže viesť k zmene. Pracujeme aj s príbehmi, ktoré scitlivujú témy.

Povedz nie

Povedz NIE

Možno aj vy cítite naliehavosť venovať sa viac téme scitlivovania, viesť svojich žiakov, deti, okolie k rešpektu voči inakosti a hľadáte spôsoby, ako na to.My pracujeme so storytelling a so zážitkovými aktivitami priamo so žiakmi v témach:

  • šikana

  • kyberšikana

  • extrémizmus

  • diskriminácia

  • anorexia / bulímia

PRÍLOHY