v médiách..

Vnímavé rodičovstvo

  • Zaujímavé hry s deťmi
  • Má dieťa pomáhať pri domácich prácach?
  • Má sa rodič ospravedlniť, ak urobí chybu?
  • Čo môže urobiť rodič, keď je dieťa šikanované
  • Ako vysvetliť dieťaťu, že sa rozvádzame
  • Ako motivovať dieťa robiť veci, ktoré sú potrebné
  • Najdôležitejšie nástroje pri výchove

Tlačová konferencia

  • „Verejná výzva aktérom vzdelávacieho systému, aby vo väčšej miere integrovali voľnočasové aktivity detí do systému vzdelávania a výchovy na Slovensku“
  • Spolu s organizáciami o.z. Rodičia.sk, n. o. Jeden rodič, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, O2 Športová akadémia Mateja Tótha a Aliancia stredoškolákov

SaS predstavila Radu pre budúcnosť školstva

Rada pre budúcnosť školstva by mala zasadať na týždňovej báze, plánuje komentovať dianie a predkladať návrhy i apelovať na vládu.

Právnička a pedagogička a zakladateľka projektu Rodič Ľavou Zadnou Ivett Pavlis bude v Rade zastupovať element rodičov.

Rozhovor Klub mama a ja - Úspešné Ženy a Materstvo

Za celým projektom Rodič ľavou zadnou stojí Ivett Pavlis – láskavá mamina, právnička, pedagogička, zakladateľka a štatutárna zástupkyňa OZ Piškótka. Je to žena plná energie a inšpiratívnych nápadov. Miluje lektorovanie a vzdelávanie detí, rodičov a učiteľov, čo je jej životným poslaním. 
Vraví: “Deti sú našou budúcnosťou. Avšak pripomínajú nám aj našu minulosť, na ktorú sme už zabudli.” Vníma to podobne ako Malý princ:
„Dospelí sami nikdy nič nechápu a deti to unavuje, keď im treba ustavične čosi vysvetľovať.“
vyznanie z knihy Malý princ, Antoine de Saint-Exupéry.

Rozhovor v Analýzy 24 o tom ako (sa) učiť s ľahkosťou

Vieme ovplyvniť, či sa naučíme učivo rýchlejšie? Prečo si nie vždy zapamätáme to, čo sme sa naučili? Vieme pomôcť našim deťom, aby sa učili s ľahkosťou, efektívnejšie a aby vedomosti boli trvalejšie? Tieto a podobné otázky položila reportérka a moderátorka JOJ 24 Barbora Jánošová svojej hosťke, Ivett Pavlis, zakladateľke projektu Rodič ľavou zadnou.

Vitaj doma, rodina!

S Ondrejom Rosíkom z rádia Lumen sme sa rozprávali na tému: Čo je to rešpektujúca výchova? Vypočujte si celý rozhovor >>>

Rozhovor v TV Ružinov

Zakladateľka projektu Rodič Ľavou Zadnou, Ivett Pavlis, bola hosťom TV relácie RELAX. Pozývame vás pozrieť si rozhovor, kde sa dozviete viac o RLZ a jeho aktivitách.

Sledujte od 45 minúty. 

Podporme osamelých rodičov a ich deti

Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám, rovnako ako aj individuálnych príjemcov z radov samoživeľov

Teraz.sk

Ocenenie za pomoc Rómom Roma Spirit vstupuje do 11. ročníka na spravodajskom portály Teraz.sk

Ivett Pavlis je členkou prípravného výboru Roma Spirit.

roma spirit ivett pavlis
roma spirit ivett pavlis_rodic lavou zadnou

REPORTÁŽE

TA 3 – Deti sa vracajú do bežného režimu, ako im návrat uľahčiť?

TA 3 – Ivett Pavlis o projekte Rodič Ľavou Zadnou „Aj rodičia sa potrebujú vzdelávať“

Články

TASR – Organizácie vyzvali na väčšiu integráciu voľnočasových aktivít do škôl

TASR – Organizácie vyzvali na väčšiu integráciu voľnočasových aktivít do škôl

Rikiki – Ivett Pavlis: Vo výchove uprednostňujem dialóg, spoluprácu, dohodu a rešpektujúci prístup

Rikiki – Zábavné aktivity pre deti, ktoré ich naučia spoznávať svet naokolo

index.sme.sk – Všetko môžu vidieť, počuť, ohmatať. Učenie zážitkom, nenudí

eduworld.sk – Konferencia pre rodičov, na ktorej by ste nemali chýbať!

Napísali o nás

Aktualizačné vzdelávanie učiteľov na ZŠ Slovinky

Aktualizačné vzdelávanie na ZŠ Slovinky – lektorky z OZ Rodič ľavou zadnou z Bratislavy:

JUDr. Ivett Pavlis a Ing. Zuzana Hanzelová

Štvrtok 16.11.2023 sme v škole venovali vzdelávaniu pedagógov a inkluzívneho tímu na dve atraktívne témy :

1. Pamäťové techniky učenia a myšlienkové mapy

2. Aktivity na zvládanie emočne náročných situácií v triede

Touto cestou sa chcem zo srdca poďakovať lektorkám, ktoré priniesli so sebou naozaj bohatú výbavu aktivít a príkladov ako učiť inak. Veľmi cenné boli aktivity ako spoznať emócie žiakov a ako budovať podnetnú klímu pri vzdelávaní.

Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie škole naozaj bohatého arzenálu materiálov, ktoré sa dajú ihneď využiť na ranné kruhy, ale i na spoznávanie osobností žiakov.

Získali sme taktiež zľavu na on line videoknižnicu ich združenia, kde sa na poruchy učenia a správania môžeme pozrieť skrz osobné svedectvá žiakov, ktorí sú už dospelí a rozprávajú o svojom „integrovanom zápase v živote v systéme nášho vyučovania. Boli sme príbehom naozaj dojatí, ako naše konanie vnímajú žiaci s ťažkosťami.

Nevyhnutná je aj aktívna spolupráca s rodičom. Pripravíme aj vzdelávanie pre rodičov žiakov so špeciálnymi potrebami.

Pripravila : Mgr. Anna Rybárová, riaditeľka ZŠ, mentorka RCPU Gelnica, Spiš

https://zsslovinky.edupage.org/news/?gtnid=1746#news-1746

 

Článok o nás v škole: Ako sa učiť s ľahkosťou

Učenie nemusí byť strašiakom. Nemusí prebiehať len vo forme opakovania slov či viet a memorovania. Naši piataci a šiestaci sa v piatok 10. novembra na interaktívnom workshope „Ako sa učiť s ľahkosťou“ oboznámili s pamäťovými technikami, ktoré im učenie urobia zábavnejším a hlavne im ho uľahčia a učivo si dlhšie zapamätajú. Ako sa učiť teda už vedia, ale do akej miery techniky využijú, to už závisí iba od nich.

https://zsssvbb.edupage.org/news/?gtnid=3090#news-3090

Workshop: PORUCHY PRÍJMU POTRAVY NA GYMNÁZIU:

Pre študentky bilingválnych tried II. a III.B  –  školská psychologička v spolupráci s oz. Rodič ľavou zadnou a lektorkou JUDr. I. Pavlis, zrealizovali  interaktívny workshop na tému Poruchy príjmu potravy. Cieľom aktivity  bola podpora vnímavosti a vnímavého kritického myslenia cez autenticky storytelling. Pozitívna spätná väzba na túto  zážitkovú aktivitu nás motivuje aj v budúcnosti realizovať takéto aktivity cez témy scitlivovania a viesť žiakov, študentov i okolie k rešpektu voči inakosti.    

„Nie zmena , ale pochopenie a pochopenie môže viesť k zmene“

https://gymsenpk.edupage.org/news/

AKO UČITELIA HĽADAJÚ NOVÉ METÓDY:

https://www.zsrohoznik.sk/component/content/article/885-ako-ucitelia-hladaju-nove-metody

Rozhovor v Slovenskom rozhlase

Talkshow Andrey Poláčkovej: Pri trávení času s dieťaťom nie je dôležitá kvantita, ale kvalita