9 TÝŽDŇOVÝ KURZ

program

ZVLÁDNEME TO

RIEŠENIE KONFILKTOV PRE MLADÝCH ĽUDÍ

PREČO

TO PRAVÉ PRE VÁS

Predstavte si, aké ťažké je pre dospelých vedieť, čo robiť, keď nastanú každodenné konflikty. Čo teda majú povedať a robiť deti, ktoré sa len učia konštruktívne komunikovať s ostatnými.

Zaradením detí do kolektívu tieto zázračne nezískajú zručnosti a vedomosti na riešenie vzťahov, stretov kultúr a konfliktov…

Musia sa ich naučiť a ďalej ich rozvíjať, aby si našli svoje miesto v bludisku spoločnosti.

CIELE

žiaci/študenti

 • naučiť sa prevencii a riešeniu konfliktov
 • upravenie klímy a vzťahov v triede/skupine
 • získanie a osvojenie si zručností tzv. “soft skills”

učitelia

 • absolvovanie programu pre jeho zavedenie do školského/detského prostredía
 • získanie a rozšírenie “soft skills”

všeobecne

 • ako prevencia a základ pre riešenie konfliktov z dlhodobého hľadiska
 • získanie zručností pre život a pracovné prostredie
 • podpora a rozvíjanie komunikačných zručností a potrieb

O ČOM

Ide o komplexný program, ktorý školí deti v riešení konfliktov. V rozšírenej podobe slúži ako tréning a manuál pre učiteľov. Primárne sa zameriava na žiakov základných škôl (vek 7 – 14 rokov). V prípade požiadavky je možné program upraviť pre využitie aj u starších žiakov.Prináša zručnosti a skúsenosti, ktoré nielen pomôžu zlepšeniu klímy v triede, ale slúži aj ako prevencia šikany. Pridanou hodnotou je získanie mäkkých zručností, tzv. “soft skills”, ktoré budú môcť absolventi využiť v ďalšom školskom a neskôr aj v pracovnom živote.

23cb9d78195c0fee5932ec3190f53033

OBSAH

Pre 1. a 2. stupeň základnej školy (7-14 rokov)

 • 9 TÝŽDŇOV
 • min.12 žiakov/učiteľov
 • max.28 žiakov/učiteľov
 1. KONFLIKT – WIN WIN
 2. VNÍMANIE
 3. POČÚVANIE
 4. PRIMERANÁ ASERTIVITA
 5. ZVLÁDANIE EMÓCIÍ
 6. OCHOTA RIEŠENIA KONFLIKTOV
 7. ZMAPOVANIE KONFILKTU
 8. POCHOPENIE ŠIKANUJÚCEHO SPRÁVANIA
 9. VYHODNOTENIE: VIEMTO TO RIEŠIŤ

CENA

9 TYŽDŇOVÝ PROGRAM

ZVLÁDNEME TO

5 € / študent a vyučovacia hodina

žiaci/študenti

základný modul (27 hod)135 €

rozšírený modul (45 hod) 225 €

Učitelia, asistenti, vychovávatelia, pracovníci CPP

jednodňové školenie  – 6 hodín,

115 EUR/osoba

+ materiál podľa počtu osôb

LEKTORKY

Ivett Pavlis

Alexandra Fogtová

Máte záujem o kurz?

Zistite záujem od rodičov alebo učiteľov. Začať môžete kedykoľvek. Oslovte nás a  dohodneme si termín začiatku.

Záujem potvrďte tu: