v spolupráci s MEDIÁCIA O.Z.

12 zručností pre život

RIEŠENIE KONFILKTOV

PREČO

TO PRAVÉ PRE VÁS

Náš každodenný život je neodmyslene spätý so stretom kultúr, hodnôt, názorov a ľudí… Nevieme sa týmto stretom vyhnúť, ba práve naopak, mali by sme ich vítať. Sú úžasnou príležitosťou pre náš ďalší rast, formovanie našej osobnosti a uplatnenie našich zručností. Samozrejme nie každý konflikt je prínosom, naučme sa však s ním pracovať a pristupovať k nemu ako ku príležitosti, nie trestu.

Pri tvorbe kurzu sme vychádzali z dlhoročných skúseností v prevencii a riešení konfliktov. Existuje mnoho kurzov zameraných na riešenie konfliktov, či už na pracovisku, v rodine, alebo škole. Základným rozdielom však je, že my sa zameriavame nie na teóriu konfliktu a siahodlhé prednášky o jeho podstate, priebehu a riešení. Zameriavame sa na získanie zručností, podstatných pre prácu s konfliktom.

KOMU JE KURZ URČENÝ

 • jednotlivcom, ktorí s chcú naučiť pracovať s konfliktom a získať nové zručnosti pre pracovný i osobný život
 • manažérom , lídrom, zamestnancom, ktorí potrebujú efektívne zručnosti pre riešenie konfliktov
 • zákaznicky orientovanému personálu, vrátane učiteľov, riaditeľov a verejne pôsobiacim osobám
 • Mediátorom a inej odbornej verejnosti, ktorí chcú rozšíriť svoje skúsenosti v riadení a manažovaní konfliktov
 • študentom vysokých škôl a vyšších ročníkov stredných škôl

 


ČO ZÍSKAM?

Komplexný program zložený z 12tich modulov, kde každý modul predstavuje rozobratie a intenzívny nácvik jednej zručnosti.

Zručnosti preberané v tomto kurze pomôžu budovať lepšie a prospešnejšie vzťahy.

Hoci sú zručnosti spájané s riešení konfliktov, ľahko sa prenášajú a podporujú jednotlivca v najrôznejších situáciách. Poskytujú pevný základ pre zvládanie konfliktných situácií a sú tiež nevyhnutnými zručnosťami pri mediácii, facilitácii, či pracovných a osobných vzťahoch.

Absolventi kurzu získajú vedomosti, teóriu a sebadôveru pri identifikácii a využívaní zmien v postojoch, ako aj schopnosť aplikovať tieto zručnosti na rôzne životné i pracovné situácie


AKO PROGRAM PREBIEHA?

Program ponúkame v prezenčnej forme, v našich priestoroch v Bratislave – Prievoze. Veríme, že tak ako na konflikty a využívanie zručností narážame v skutočnom živote a väčšinou tvárou v tvár, tak aj naše získavanie zručností by malo prebiehať v reálnom svete, nie v on-line priestore.

Chápeme však, že nie vždy je to možné a preto nás pre alternatívnu podobu programu alebo miesto konania neváhajte kontaktovať.

Trvanie programu je vo svojej základnej podobe v rozsahu 18 hodín. Povenujeme sa nielen teórii, ale aj aktivitám a prípadovým štúdiám.

V rozšírenej podobe pridávame aktivity s nácvikom zručností, individuálne zadania, on-line videá a individuálne konzultácie. Dĺžka kurzu v tomto prípade predstavuje rozsah 35 hodín.

 

OBSAH

12 modulov

možnosť dohody v intenzite stretnutí pri väčšej spoločnej skupine

 1. Konflikt a prístup Výhra/Výhra
 2. Kreativita v reakcii
 3. Empatia
 4. Primeraná asertivita
 5. Kooperatívna sila
 6. Riadenie emócií
 7. Ochota k riešeniu
 8. Mapovanie konfliktu
 9. Tvorenie možností
 10. Vyjednávanie
 11. Mediácia
 12. Rozšírenie perspektívy

CENA

NA VYŽIADANIE

Pre individuálnu ponuku priamo na mieru Vašim potrebám

nás kontaktujte

info@rodiclavouzadnou.sk

počet a rozsah hodín:

Základná podoba 18 hodín
Rozšírená podoba 35 hodín – 12 týždňov,

prípadne na mieru Vašich potrieb

LEKTORKY

Ivett Pavlis

Alexandra Fogtová

Máte záujem o kurz?

Zistite záujem od rodičov alebo učiteľov. Začať môžete kedykoľvek.

Oslovte nás a  dohodneme si termín začiatku.

Záujem potvrďte tu: