ZÁZNAM: Tvorivé písanie II.

25.00

Ukážky tvorivých cvičení a hier, ktorými postupne prejdeme až na písanie.

Popis

Každý z nás je prirodzene tvorivý. Tvorivosť je v každom z nás, ale stále sa dá do značnej miery naďalej rozvíjať.

 

A preto aj druhou časťou tvorivého písania pokračujeme od jednoduchých tvorivých cvičení, postupnými krôčikmi ku krátkym básničkám, postupne k prvým vetám, kratším súvislým myšlienkam až po zaujímavé príbehy. Budeme sa rozprávať o výbere témy, ktorá je veku primeraná… a zabávať sa.

 

Webinárom vás bude sprevádzať Viola Kúdelová – učiteľka prvého stupňa ZŠ. Do vyučovacieho procesu vnáša techniky tvorivého písania, ktoré sa dajú využiť v rôznych predmetoch. V rámci tvorivého písania pracovala aj s nadanými deťmi na 1. stupni.