Postup, ako nám môžete darovať 2 % z dane

ZAMESTNANEC - poukazuje 2 % zo zaplatenej dane:

 1. Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočtať 2 % z vašej zaplatenej dane).
 2. Potom vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Predtlačené tlačivá vám poskytne zamestnávateľ.

  Údaje o prijímateľovi 2 % z daní:

  • IČO: 42360056
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): Rodič ľavou zadnou
  • Sídlo – Ulica: Syslia 
  • Súpisné/orientačné číslo: 2848/29
  • PSČ: 821 05
  • Obec: Bratislava – Ružinov
 3. Do 31.3.2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad.

DOBROVOĽNÍK – poukazuje 3 % zo zaplatenej dane:

 1. V prípade ak vykonávate dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu a do 31.3.2024 doručiť toto tlačivo na daňový úrad.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá si sama podáva daňové priznanie - poukazuje 2 % zo zaplatenej dane:

 1. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.
 3. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31.3.2024 (osobne, poštou alebo elektroniky). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

PRÁVNICKA OSOBA - poukazuje 2 % zo zaplatenej dane:

 1. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.
 3. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je právnicka osoba povinná podať v lehote do 31.3.2024. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť

ďakujeme 🙂