Postup, ako nám môžete darovať 2 % z dane

ZAMESTNANEC - poukazuje 2 % zo zaplatenej dane:

 1. Do 15.2.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočtať 2 % z vašej zaplatenej dane).
 2. Potom vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Predtlačené tlačivá vám poskytne zamestnávateľ.

  Údaje o prijímateľovi 2 % z daní:

  • IČO: 42360056
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): MC Piškótka
  • Sídlo – Ulica: Prostredná
  • Súpisné/orientačné číslo: 47/a, 
  • PSČ: 900 21
  • Obec: Svätý Jur
 3. Do 31.3.2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad.

DOBROVOĽNÍK – poukazuje 3 % zo zaplatenej dane:

 1. V prípade ak vykonávate dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu a do 31.3.2023 doručiť toto tlačivo na daňový úrad.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá si sama podáva daňové priznanie - poukazuje 2 % zo zaplatenej dane:

 1. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.
 3. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31.3.2023 (osobne, poštou alebo elektroniky). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

PRÁVNICKA OSOBA - poukazuje 2 % zo zaplatenej dane:

 1. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.
 3. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je právnicka osoba povinná podať v lehote do 31.3.2023. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

ďakujeme 🙂