Miléniové deti

Obsah:

  • Potrebujú deti dnešnej doby iné podnety ako pred 10 rokmi?
  • Ako odsledovať záujmy skupiny a prispôsobiť tomu plán
  • Emočné vnímanie deťmi
  • Sleduj a urob - učenie príkladom
  • Ako zvládnuť integráciu?

 

Čo na webinári "Miléniové deti" zažijete

❤️ Brainstorming v škole, ktorý aktivuje deti
❤️ Tvorenie cez vnímanie deťmi - sloboda vnímať svet inak
❤️ Motivácia dieťaťa o témy pomocou kotiev
❤️ Aktívne dieťa - šikovný učiteľ
❤️ Od známeho k neznámemu?

Module 1 Kurz Miléniové deti
Unit 1 Video