Rešpektujúca výchova
  • Výchovu vašich detí chcete uchopiť inak, ako to robili vaši rodičia?
  • Máte pocit, že to, čo platilo počas vášho detstva, na dnešné deti vôbec nezaberá?
  • Chcete zo svojich detí vychovať sebavedomých jedincov a pritom sa z toho nezblázniť?

 

Rodičia sa až príliš často snažia vyhovieť deťom a je to na úkor ich samých. Sú vyčerpaní, deti nemajú hranice, a čím sú staršie, tým viac problémov s nimi je.

Čím skôr začnete vo svojej rodine vytvárať rešpektujúce prostredie, tým lepšie pre všetkých. Keď dlhodobo ideme v zaužívaných vzorcoch, ťažšie sa to napráva. My aj deti bývame z toho psychicky vyčerpaní. Nikdy však nie je neskoro na pochopenie a zmenu.

 

Čo získate, keď si pozriete záznam webináru?

  • Pochopíte súvislosti medzi tým, čo sa vám ako dieťaťu nepáčilo a ďalej to nebudete robiť svojim deťom. 
  • Zároveň si začnete uvedomovať svoju vlastnú hodnotu. Nenecháte sa manipulovať deťmi alebo pocitmi viny.

 

Webinárom vás bude sprevádzať vzťahová terapeutka Slávka Kmeťová, ktorá sa venuje vzťahom ako takým: partnerským, rodič - dieťa, vzťah k sebe samému - ten považuje za základ, lebo ovplyvňuje naše správanie ako rodiča, aj ako partnera.

Cez deti si väčšinou liečime svoje zranenia a strachy, prenášame na ne svoju vlastnú frustráciu, strach a nedovoľujeme im vyvíjať sa tak, ako by sa mohli a mali. 

Klient, ktorý si vyrieši vzťah k sebe samému, je v rovnováhe, slobode, láske a tú vie následne dopriať aj svojej rodine. Vie, že čokoľvek sa mu nepáči, je jeho a potrebuje to spracovať sám v sebe, bez obviňovania okolia (deti, partner, rodičia). 

S klientom hľadáme jeho pôvodné zranenia z detstva, ktoré ho ovplyvnili a ovládajú dodnes, kvôli ktorým nevie byť sám sebou.

Slávka pravidelne prednáša na Festivale Vedomého života, tento rok bola súčasťou konferencie pre ženy Sama sebou, je autorkou Intuitívnych kariet na prácu s vnútorným svetom a Kariet Vedomého života. 

Module 1 Záznam Rešpektujúca výchova
Unit 1 Video