Skupinová práca
  • Ako deti rozdeliť do fungujúcich skupín, aby vyučovanie neskončilo chaosom a sústavným vyrušovaním?
  • Pri akých aktivitách použiť skupinovú prácu, aby učenie bolo pre deti viac zaujímavé?
  • Je v poriadku, ak počas vyučovania jednotlivé skupiny deti zmením?

 

Skupinová práca žiakov je spojená so samostatnosťou, lepšou motiváciou, kooperáciou, a súvisí aj so zodpovednosťou. Tieto vlastnosti a ďalšie nadobudnuté zručnosti počas skupinového vyučovania, zúžitkujú deti v škole, ale aj v dospelosti. Žijeme v skupinách a pracovné tímy sú bežnou súčasťou rôznych povolaní.

 

 

Čo sa na webinári o skupinovej práci dozviete?

Cieľom skupinovej práce je naučiť deti vzájomne spolupracovať, komunikovať, počúvať sa, rešpektovať názor iných (aj keď je odlišný), argumentovať, vedieť sa pýtať, podporovať sa, rozšíriť si znalosti/zručnosti alebo nájsť spoločné riešenie/dohodnúť sa, príp. urobiť kompromis.

Toto všetko prebieha pod dohľadom učiteľa, ktorý je zodpovedný za formu a spôsob, ako diskusia priebeha, ale samotný obsah (myšlienky, zistenia) ponecháva deťom.

 

Na webinári sa dozviete:

  • Ako čo najlepšie organizovať skupinovú prácu - Pre aké aktivity je práca v skupinách vhodná? Má byť úloha pre všetky skupiny v triede rovnaká alebo rozdielna? Ako zadefinovať cieľ, aby deti vedeli, čo je výsledkom ich spoločnej práce? 
  • Ako vytvoriť skupiny - Podľa veku, náhodne, rozhodujú žiaci alebo učiteľ?
  • Čo podporí dobrú klímu v skupine, aby sa aj nesmelé deti mohli bez obáv vyjadriť.

…a mnoho ďalších užitočných skúseností. 🙂

 

Webinárom vás bude sprevádzať Viola Kúdelová - učiteľka prvého stupňa ZŠ. Do vyučovania pravidelne zavádza skupinovú prácu, vďaka ktorej môžu učitelia objaviť nové - záživnejšie formy a spôsoby vyučovania, čo uvítajú najmä deti.

 

Module 1 Záznam Skupinová práca
Unit 1 Video