Tangramy v materskej škole

V materskej škole neustále pracujeme s papierom. Deti skladajú, lepia, strihajú, kreslia. Pri jednoduchých skladaniach zisťujú, že v tom môže byť aj tajomstvo. Učíme ich, ako v papieri môžu vidieť loď alebo slnko. Začíname delením papiera od štvorca až ku tangramu. Povieme si, čo vidíme, a ako to vzniká.

Objavná cesta je pre dieťa oveľa viac zábavnejšia ako “vedomosti na stole“. Keď sa zabáva učiteľ, zabáva sa aj dieťa.

Hlavolamov sa netreba báť. Keď ich použijete v správnom čase, dieťa “nakopnete” a inšpirujete ho pre krásnu tvorivú aktivitu skladania a strihania.

 

Čomu sa budeme na webinári o tangramoch venovať?

  • Správne pomenovanie robí základ matematiky
  • Skladáme spolu trojuholník, štvorec
  • Krájame spolu kocku, kváder
  • Čo vidíš? Objavná cesta učenia sa a tvorby príbehov
  • Povedz mi, ako si to urobil? Logika na ceste k dieťaťu

 

Marcela PospíchalováWebinárom vás bude sprevádzať Mgr. Marcela Pospíchalová - vyštudovala M-HV na UMB Banská Bystrica. Pracovala ako učiteľka 2. st. ZŠ, vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku na UK v Bratislave. Momentálne pracuje ako učiteľka v MŠ.

15 ročná prax vo vzdelávaní detí jej otvára cestu k objavovaniu nových pohľadov na matematiku v praxi. Rada sa hrá a jej práca je pre ňu zábava. Už v 5. rokoch vyslovila sen „BYŤ UČITEĽKOU“, ktorý sa jej splnil. Hľadá v tomto povolaní nadšenie, lebo každý deň je dar ako pre učiteľa, tak aj pre dieťa (žiaka).

 

 

Module 1 Tangramy v materskej škole
Unit 1 Video