LEKTORKA: Ing. Zuzana Hanzelová

Učíme sa celý život. Niekedy sa nám zdá, že nám  to ide ľahšie, a niekedy zase musíme tvrdo popracovať na tom, aby sme si niečo naučili a  zapamätali. Pokúsme  sa s informáciou "pohrať", skúsiť si ju nakresliť, alebo len nájsť prepojenia alebo súvislosti.  Cieľom tohto webináru je ukázať aj takéto možnosti. Učiť sa dá  aj memorovaním.  Ale  je to oveľa zaujímavejšie, ľahšie a zábavnejšie, keď spoznáme a vieme si vytvoriť svoj vlastný štýl, ktorý nám pomôže si učení.

Ako sa naučiť napríklad roky, alebo názvy? Vytvorme si barličky, použime pamäťové techniky. Potrebujeme mať ucelený prehľad?  Čo tak ho nakresliť, použiť farby a obrazy. Alebo máte pocit, že opakovanie učiva je nudné? Aj to môže byť celkom zábavné a zaujímavé. Ukážeme si, ako môžeme pracovať s poznámkami. Zapisovať si ich možno trochu inak, ale tak, aby boli pre nás zaujímavé a radi sa k nim vracali.

Module 1 Záznam / Webinár so Zuzanou Hanzelovou
Unit 1 Video