Eduma v spolupráci s Rodič ľavou zadnou Vás srdečné pozýva na webinár Ako projektovo premýšľať.

Zámer-ciele-špecifické ciele, výstupy-výsledky-dopad, merateľné ukazovatele...

Sú to slová, ktoré vám vyrábajú vrásky na čele? Zúčastnite sa webinára Ako projektovo premýšľať so Janette Motlovou, počas ktorého sa dozviete:

  • Ako vďaka týmto pojmom lepšie rozplánovať vaše myšlienky a predchádzať neúspechom
  • Ako ich využiť pri manažmente triedy alebo hodiny v školskom prostredí, či pracovnej úlohy v biznis sektore
  • Ako môžu pomôcť pri realizácii vlastného nápadu a analýze jeho uskutočniteľnosti
  • Ako slovám rozumieť pri príprave projektov

 

Webinár Ako projektovo premýšľať vedie Janette Motlová, autorka a spoluautorka inovatívnych a finančne podporených projektov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Je riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psycho­lógie a patopsychológie. Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže ako riaditeľka i ako manažérka pre oblasť rozvoja práce s rómskou mládežou. Neskôr pôsobila ako manažérka Národného projektu KomPrax, vedúca Oddelenia stratégie a metodológie práce s mládežou a ako programová manažérka v Iuvente.

Je držiteľkou viacerých významných ocenení. Za svoje blogy získala Novi­nársku cenu, v roku 2015 ocenenie Gipsy Spirit v kategórii Médiá a ocenenie MOST za Dlhodobý prínos v oblasti práce s mládežou. V roku 2017 jej Nadácia Orange udelila ocenenie za Mimoriadny prínos v oblasti budovania občianskej spoločnosti a v roku 2018 bola vyhlásená za absolútnu víťazku súťaže Lektor roka 2017. Okrem uvedeného bola v roku 2015 nominovaná na Slovenku roka v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov.

 

 

 

 

 

 

 

Module 1 Záznam webinára
Unit 1 Záznam Ako projektovo premýšľať