Myšlienkové mapy

Pozývame vás na webinár so Zuzanou Hanzelovou.

Myšlienková mapa je  variabilnou mnemotechnickou pomôckou, kedy  si ukladáme myšlienky nielen pomocou slov, ale aj obrazov a ich asociácií.  Túto silu obrázkov využívame pri ďalšom zapisovaní si poznámok .

Pri mapovaní myšlienok si  odpovedáme na otázky ako:  Prečo? Čo? Kde? Kto? Kedy? Ako?Čo potrebujem vedieť? Čo chcem dosiahnuť?

Výsledok mentálneho mapovania je vždy originálny a individuálny. Pomôže nám  vizuálne sledovať  cestu a cieľ. Je veľmi úzko prepojený  so zmyslami  a s krátkodobou pamäťou, ktorá je schopná nájsť, pretriediť a vybrať dôležité a podstatné informácie a postúpi ich na spracovanie do dlhodobej pamäte. Je teda aj prostriedkom efektívneho prepojovania jednotlivých úrovní pamäte.

Pre koho je kurz určený?

Pre každého, kto má pocit, že má  v hlave prebytok myšlienok a rád by sa v nich zorientoval či si ich utriedil, a tiež ak chce nájsť spôsob, ako podporiť svoju pamäť a vytvoriť systém na uchovávanie dôležitých informácií.

Čo je cieľom webinára?

Cieľom  je naučiť sa mapovať svoje myšlienky a zistiť, ako sa postupne rozvíjajú a dopĺňajú,  ako sú prepojené pamäť a kreativita.

Naše myslenie môže byť niekedy chaotické a neusporiadané.  Túto chaotickú tvorbu myšlienok, informácií a nápadov   postupne prenášame na papier, a tak si z pôvodného chaosu  vytvoríme ucelený obrázok. Ten je našou vizuálnu pomôcku  pre efektívne premýšľanie, plánovanie či určenie priorít.  Používaním myšlienkových máp meníme zaužívaný stereotyp pri spracovávaní myšlienok a ich ukladaní do pamäte. Podporujeme tvorivosť a kreativitu, ktorá nám môže pomôcť nie len pri tvorbe nových nápadov, ale aj pri rýchlejšom a ľahšom zorientovaní a usporiadaní našich myšlienok.

Module 1 Záznam / Workshop so Zuzanou Hanzelovou
Unit 1 Video