Gamifikácia vo výučbe - ako využiť strategické hry na vyučovaní

pre učiteľov, asistenov, vychovávateľov

 

Učenie je zaujímavý a podnetný zážitok. Ako si žiaci prostrednícvom gamifikácie môžu osvojiť celú paletu nástrojov a praktických stratégií, ktoré ich pripravia na náročné výzvy, ktorým čelia v dnešnom svete? Zistite ako využívať strategické hry na podnietenie ich predstavivosti, hodnotenie ich zručností ale aj rozvoj strategického myslenia, sebauvedomenia, sústredenia a vytrvalosti.
Trvanie: 120 min

 

Webinárom Vás prevedie Mgr. Ivan Chochula, lektor s viac ako 25 ročnou praxou v oblasti vzdeláviania, už 7 rokov pôsobí v oblasti využívania gamifikácie vo vzdelávaní, medzinárodný certifikovaný tréner a facilitátor metódy Accelium. (www.accelium.com)

Module 1 Záznam webinára
Unit 1 Záznam Gamifikácia vo výučbe