Webinár Hry na zvládanie emócií v triede alebo doma

 

Obsah webinára

Cez hry k zvládaniu emócií. Vyjadrenie vlastných pocitov v konfliktných situáciách bez ublíženia ostatným je veľkou výzvou. Ako sa vysporiadať s hnevom a strachom? Ako môžeme cez hry na zvládanie emócií v triede alebo doma dieťa podporiť, keď je nekľudné alebo cíti bezmocnosť, že si s danou situáciou nevie poradiť alebo ju zvládnuť?

 

Komu je určený? 

Rodičia a učitelia MŠ a ZŠ 1. Stupeň, vychovávatelia, asistenti.

 

Čo si z webinára odnesiete? Čo sa zmení?

Na webinári si ukážeme hry - aktivity, ktoré môžete ihneď aplikovať so žiakmi v triede alebo deťmi doma.

 

Webinárom Vás prevedie

Ivett Pavlis

JUDr. Ivett Pavlis - zakladateľka projektu Rodič ľavou zadnou. 

 

 

 

 

 

Module 1 Záznam webinára
Unit 1 Záznam Hry na zvládanie emócií v triede alebo doma