Myšlienkové mapy

Prečo deťom učivo rýchlo z hlavy vyšumí?

Ako je možné, že niektoré veci si zapamätáme rýchlejšie, aj na dlhšiu dobu?

Záleží to od toho, akú časť mozgu pri učení zapojíme. Ľavej polovici mozgu sú blízke čísla, slová, linajkový papier, usporiadanie poznámok do zoznamov alebo logické triedenie informácií. Pravá polovica mozgu funguje na predstavivosti, farbách, rytme, rozmeroch alebo dennom snení. 

V akej forme majú deti vo vašej triede zaznamenané poznámky?

Väčšinou je to písaný alebo nadiktovaný text, pri ktorom deti nevyužívajú mozog naplno. Náš mozog rád pracuje s obrazmi a využíva vizualizáciu. Preto zapisovanie a učenie sa len z poznámok môže byť pre niektoré deti (aj dospelých) komplikované. Použitím farieb dokážeme v texte niektoré informácie zvýrazniť, ale nezískame prehľadný celkový obraz.

Ak chcete, aby si deti viac zapamätali, pri učení zapojte obe časti mozgu

 

Naučte sa tvoriť myšlienkové mapy. Hodiny s vami budú deti milovať

Jednoduchým a účinným riešením je Tvorba myšlienkových máp, ktoré nám pomáhajú zorientovať sa v našich myšlienkach (podobne ako mapy mesta). Vďaka nim dokážete vytvoriť celkový obraz, ktorý si deti ľahko predstavia, zorientujú sa v ňom, prípadne ho doplnia. 

Tvorbou myšlienkových máp meníte zaužívaný spôsob zaznamenávania poznámok. Vnášate do nich dynamiku pomocou farieb, zvýrazňovania alebo použitia obrazov, čo deti veľmi ocenia. Viac si zapamätajú aj vďaka vytvoreným asociáciám. Takto môžete zaznamenávať nové informácie (budú viac prehľadné, s lepšie uchopiteľnou štruktúrou), zhrnúť učivo, alebo pripraviť nový projekt. 

Funguje to, pretože pri tvorbe myšlienkových máp zapájame ľavú časť mozgu (logické myslenie, triedenie informácií, tvorba hierarchie), ale aj pravú časť (kreatívne a tvorivé myslenie, používanie farieb, obrazov, využívanie priestoru). 

Deťom ukážete, ako sa ľahšie učiť, písať poznámky, čím im pomôžete skrátiť dobu strávenú nad domácimi úlohami. Navyše podporíte rozvoj ich kreativity a predstavivosti, a tiež im zlepšíte pamäť. 

 

Ivett PavlisPríďte na webinár s JUDr. Ivett Pavlis - zakladateľkou projektu Rodič ľavou zadnou. Vďaka myšlienkovým mapám budú vaše hodiny viac zaujímavé, zábavné a odlišné.

 

Module 1 Myšlienkové mapy v triede
Unit 1 Video