Webinár Nenásilná komunikácia

 

Obsah webinára

🦒🦒🦒🦒🦒🦒🦒🦒🦒🦒🦒🦒🦒
Nenásilná komunikácia má podstatné miesto v školskom vzdelávaní. Môžme ju využiť v rodinách, škole, vo vyučovacom procese aj pri konfliktoch v triede , či medzi učiteľmi alebo rodičmi.
✅Komunikácia s rešpektom voči sebe i iným
✅vyjadrovanie potrieb a pocitov
✅ Hľadanie spoločnej dohody
✅ Riešenie konfliktných situácii
Zmeňte boj na empatické počúvanie a úprimne sebavyjadrenie.

 

Komu je určený? 

Rodičia a učitelia

Ktokoľvek

 

Čo si z webinára odnesiete? Čo sa zmení?

Na webinári si ukážeme nástroj, ktorý vedie k porozumeniu.

 

Webinárom Vás prevedie

Ivett Pavlis

JUDr. Ivett Pavlis - zakladateľka projektu Rodič ľavou zadnou. 

 

 

 

 

 

 

Module 1 Záznam webinára
Unit 1 Záznam Nenásilná komunikácia