Záznam: Rodičovské združenie INak

OBSAH

Dozviete sa, ako pracovať so skupinou nízkomotivovaných rodičov a ako s rodičmi, ktorí sú premotivovaní, čo môžete urobiť pre posilnenie vzťahov s rodičmi vašich žiakov na začiatku školského roka, počas neho a na konci.

Zlepšenie vzťahov s rodičmi zvýšuje šance každého dieťaťa, že bude rásť, učiť sa a rozvíjať svoje talenty a pomáha aj pri riešení problematických situácií.

 

Janette Motlová
Lektorka, blogerka a projektový guru v oblasti vzdelávania a rozvoja  organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi Zakladateľka EDUMY a 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia. Srdcovkou je emocionálne učenie cez storytelling. Janette skúma, aký dopad má rozprávanie príbehov na človeka, jeho myslenie, vnímanie a predovšetkým schopnosť porozumieť ľuďom a veciam okolo seba. Je autorkou knihy Cigánka a držiteľkou Ceny pre osobnosť za občiansku angažovanosť, ktorú jej udelila Nadácie Orange. V roku 2015 bola nominovaná na Slovenku roka a v roku 2017 získala ocenenie Lektorka
roka. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka VÚDPaP-u.

Module 1 Záznam webinára
Unit 1 Záznam RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE INak