Kreativitu nemôžete vyčerpať. Čím viac ju používate, tým viac jej máte. Maya Angelou

 

Padlet -  výborný nástroj pre učiteľa nielen ako knižnica, studnica nápadov, ktoré si tu vie uložiť a zároveň zdieľať, ale super prostriedok pri práci s deťmi.

Jednoduchý, intuitívny, zábavný.Perfektný na spoluprácu medzi deťmi, učiteľmi, deťmi a učiteľmi ale aj priateľmi.

Môžete ho sprístupniť neobmedzene alebo aj nie. Padlet podporuje takmer každý typ súboru.

 

Wordwall - jednoduchý nástroj na vytvorenie vlastných učebných materiálov.  Môžete si vytvoriť pre svoju triedu vlastné aktivity podľa témy, ktorú potrebujete. Vytvoríte kvízy, slovné hry a ešte oveľa viac na všetky predmety a  deti sa budú zabávať.

 

Bonus.: Aplikácia  na vytváranie puzzle pre deti. Vytvorte obrázok pre deti na vyučovanie.

V rámci vyvodenia učiva, opakovania, či na tvorivé písanie. Vždy po ruke, za pár minút, na pár minút pre deti na hodine.

 

Sprevádzať vás bude Viola Kúdelová - učiteľka prvého stupňa ZŠ. Do vyučovacieho procesu vnáša techniky tvorivého písania, ktoré sa dajú využiť v rôznych predmetoch. V rámci tvorivého písania pracovala aj s nadanými deťmi na 1. stupni.

Module 1 Záznam webinára
Unit 1 Záznam Výučba hravo s aplikáciami