E-BOOK: Hry na zlepšenie pamäti

5.00

Hry sú súčasťou našich životov. Detí ale aj nás dospelých. Hry však nie sú len prostriedkom na zábavné vyplnenie voľného času.

Čo všetko nás hra učí, v čom nás rozvíja a v čom nám môže pomôcť ?

Hry nám môžu pomôcť zlepšiť napríklad slovnú zásobu,  logiku a teda  zlepšujú slovné vyjadrovanie  alebo  logické uvažovanie.  Ale aj podporujú našu tvorivosť, kreativitu,  fantáziu , schopnosť priestorového vnímania a orientovania. No a samozrejme aj pamäť a koncentráciu.

Rôzne hry a úlohy môžu byť veľmi inšpiratívne, môžu spojiť  vedomosti  a poznávanie s hrou, so zábavou a humorom.  Pomáhajú rozvíjať logický ale aj kreatívny spôsob myslenia. Pri hrách, sa s informáciami hráme,  venujme im svoju pozornosť , rozvíjame svoju fantáziu a tak sa nám otvára   cesta, ako si zapamätať niečo nové.

 

„Ak chcete, aby boli vaše deti inteligentné, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby boli vaše deti viac inteligentné, čítajte im viac rozprávok.“ —  Albert Einstein

Kategória: