Materiál pre učiteľov: Flash Cards – Action

3.00

Stiahnite si naše šikovné kartičky v anglickom jazyku, vytlačte, nastrihajte a používajte podľa potreby.

Sada obsahuje 12 kartičiek so slovnou zásobou na tému pohyb. Kartičky odporúčame tlačiť obojstranne – jedna strana obrázok, druhá strana slovo v anglickom jazyku.