Materiál pre učiteľov: Flash Cards – Vegetable

2.00

Stiahnite si naše šikovné kartičky v anglickom jazyku, vytlačte, nastrihajte a používajte podľa potreby.

Sada obsahuje 8 kartičiek so slovnou zásobou na tému zelenina. Kartičky odporúčame tlačiť obojstranne – jedna strana obrázok, druhá strana slovo v anglickom jazyku.