Materiál pre učiteľov: MAKE a DO

2.00

Stiahnite si zoznam anglických slovíčok, ktoré sa viažu so slovesom MAKE a DO. Deťom bude jasné, ktoré slovné spojenia sú tie správne.