Materiál pre učiteľov: Flash Cards – Prepositions

2.00

Stiahnite si naše šikovné kartičky s anglickými predložkami, vytlačte, nastrihajte a používajte podľa potreby.

Sada obsahuje 10 predložiek (in, out, on, next to, above, under, behind, in front of, between, across).