Ako vybudovať sebavedomie dieťaťa

LEKTORKA: Mgr. Dagmar Sliacka

Obsah:

  • Čo znamená byť zdravo sebavedomý?
  • Na čo sa sústrediť pri pochvale a podpore, technika 80/20
  • Ako naučiť dieťa sebareflexii a zdravému hodnoteniu svojho správania aj výkonu
  • Podporné výchovné prístupy
  • Správne nastavenie hraníc
  • Pozitívna stimulácia, podporné nástroje
  • Technika Diamant

 

Webinár prináša rozšírenie vedomostí a zručností pre rodičov, ktorí chcú vychovávať zo svojich detí zdravo sebavedomých jedincov. Naučiť deti zvládať prekážky a pripravovať ich na samostatné zvládanie životných situácií neskôr v živote. Ponúka možnosť ako JA RODIČ môžem byť skvelým sprievodcom pre zdravý psychický vývoj svojho dieťaťa. Ako mu pomôcť vybudovať “ ZDRAVÉ JA“.

Ukážeme vám praktické nástroje a techniky, ktoré si môžete potom vyskúšať so svojimi ratolesťami.

Module 1 Záznam / Workshop s Mgr. Dagmar Sliackou
Unit 1 Video