Prednasajuca_Dagmar-SliackaMgr. Dagmar Sliacka vedie vlastnú spoločnosť Developing Support, v ktorej uplatňuje svoje znalosti aj ako kouč, osobný poradca, lektor, konzultant či organizátor rozvojových projektov.

Je psychologička a skúsená odborníčka v oblasti poradenstva pri riešení problémov z praxe, vzťahových otázok, vlastného rozvoja a pozitívneho riešenia náročných životných situácií. Formou individuálneho poradenstva, či koučingu sa snaží podporiť potenciál každého človeka. Vo svojom prístupe využíva aj formu meditácií a zážitkových nástrojov pre hlbšiu podporu vnútorných procesov a priblíženiu sa k vlastnej ľudskosti a objavenia ľudskosti v tých druhých.

Má široký záber v rôznych témach v oblasti komunikácie, motivácie, vedenia ľudí, zvládanie stresu, či personálnych postupov a to jej umožňuje školiť rôzne cieľové skupiny v rôznych sektoroch. Ako lektor využíva svoje bohaté skúsenosti z praxe, či už zo svojej manažérskej praxe v oblasti personalistiky, alebo ako podnikateľka, realizujúca rozmanité projekty pre klientov.

Spolupracuje s Inštitútom Virginie Satirovej, kde sa aktívne podieľa na realizácii rôznych seminárov a výcvikov zameraných na osobný rast a odbornú prípravu pre pomáhajúce profesie. 

 

Často prispieva aj publikačne či už do printových, internetových médií alebo rozhlasu v témach seba-rozvoja, harmonizácie a zvládania stresu , riešeniu pracovných aj životných otázok.

Vyše 25 rokov sa venuje otázkam trhu práce a kariérneho rozvoja. Vďaka svojim bohatým skúsenostiam pomáha uchádzačom o zamestnanie úspešne sa uplatniť na trhu práce a zamestnávateľom vyberať si najvhodnejších kandidátov.

Verí v potenciál človeka a jeho dobrotu. Dôraz kladie na jeho správnu motiváciu a schopnosť využiť svoje talenty a schopnosti k tomu, aby každý našiel tú najlepšiu cestu životom, na ktorej bude spokojný, šťastný a rozvíjal zdravé vzťahy v rodine aj v práci.

 

SPÄŤ na prehľad lektorov