Prednasajuca_Martina-Vagacova

RNDr. Martina Vagačová Lektorka Efektívneho rodičovstva. Venuje sa vzdelávaniu a poradenstvu vo výchove. Pracuje predovšetkým s rodičmi, ale aj pedagógmi a vychovávateľmi, ktorým ležia na srdci vzťahy dospelých a detí. Vytvára priestor a príležitosti pre rozvoj postojov a praktických zručností potrebných pre harmonický vzťah na báze adlerovských princípov individuálnej psychológie. Stavebnými kameňmi  sú vzájomný rešpekt,…

Mgr. Marcela Pospíchalová Vyštudovala 2 vysoké školy učiteľského smeru, pracovala ako tréner pre spoločnosti VUBAM, AXA. Aktívne vzdeláva rodičov a pedagógov po Slovensku a hľadá cesty, ako veci robiť efektívne. Workshopy vymenila v tomto období za webináre. Tie sú aktívne a pracuje s účastníkmi pomocou jednoduchých nástrojov. Skúsenosť, zážitok. Toto prichádza k Vám do pohodlia Vášho domova.   Kde…

Ing. Anna Beňadiková   Exkluzívna garantka programov Baby Sings® a Go Kids!® na Slovensku. Lektorka a sprievodkyňa metodikou komunikácie znakovaním Baby Signs® s deťmi ešte skôr, ako začnú hovoriť. Podporovateľka aktívnej výuky angličtiny už od bábätiek programom Go Kids!® English. Šíriteľka prirodzenej podpory rozvoja detí so zreteľom na ich emočnú inteligenciu a podporovateľka tvorby komunikačného mostu v rodinách. S láskou a rešpektom…

  Mgr. Zuzana Trepková   Vyštudovala som Pedagogickú fakultu UK. Organizovala som letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín a deti z detských domovov. 14 rokov som pracovala v bankovníctve, kde ma to pritiahlo k lektorovaniu nových zamestnancov, vedeniu koučingov a motivácii ľudí. Popritom som začala viesť pobočky Sveta zdravia – výživové poradenstvo. Vždy…

Slávka Kmeťová   Formou praktických cvičení sprevádzam ľudí na ich ceste k sebe. Aplikujeme do praxe to, o čom sme doteraz len čítali. Ak chceme mať harmonický život a nebyť ovplyvňovaní tým, čo sme prežili, potrebujeme najprv prijať svojich rodičov, detstvo a dať do rovnováhy svoju mužskú a ženskú energiu. Na základe tohto sebaprijatia a…

Prednasajuci_Jan-Svoboda

PhDr. Jan Svoboda   Uznávaný český psychológ, psychoterapeut a pedagóg s bohatými skúsenosťami pôsobí na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity. Je akreditovaným lektorom pre Českú i Slovenskú republiku. Vyštudoval jednoodborovú psychológiu a pôsobil ako poradenský psychológ a psychoterapeut. Pracuje ako vysokoškolský učiteľ a odborný asistent na katedre školskej a pedagogickej psychológie Ostravskej univerzity. Každé stretnutie s…

Prednasajuca_Zuzana-Zahradnikova

Ing. Zuzana Záhradníková   Zuzana Záhradníková pôsobila viac ako 15 rokov v medzinárodných IT korporáciách ako Senior manažérka, mentorka, trénerka a facilitátorka. U posledného zamestnávateľa viedla Talent modul pre kľúčových zamestnancov firmy s potenciálom na manažérske pozície, ktorý bol zverejnený aj v časopise Forbes. Ako manažérka viac ako 50-členného tímu ľudí z ôsmich krajín sveta…

Prednasajuca_Zuzana-Hanzelova
Ing. Zuzana Hanzelová

Ing. Zuzana Hanzelová   Pamäťovým technikám a trénovaniu pamäti sa venujem od roku 2014, som členkou spoločnosti ČSTPMJ  http://www.trenovanipameti.cz/, certifikovaná trénerka pamäti II.stupňa.