Vyštudovala som Pedagogickú fakultu UK. Organizovala som letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín a deti z detských domovov. 14 rokov som pracovala v bankovníctve, kde ma to pritiahlo k lektorovaniu nových zamestnancov, vedeniu koučingov a motivácii ľudí. Popritom som začala viesť pobočky Sveta zdravia – výživové poradenstvo. Vždy ma to ťahalo ku…

  Formou praktických cvičení sprevádzam ľudí na ich ceste k sebe. Aplikujeme do praxe to, o čom sme doteraz len čítali. Ak chceme mať harmonický život a nebyť ovplyvňovaní tým, čo sme prežili, potrebujeme najprv prijať svojich rodičov, detstvo a dať do rovnováhy svoju mužskú a ženskú energiu. Na základe tohto sebaprijatia a sebapoznania môžeme…

Prednasajuci_Jan-Svoboda

  Uznávaný český psychológ, psychoterapeut a pedagóg s bohatými skúsenosťami pôsobí na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity. Je akreditovaným lektorom pre Českú i Slovenskú republiku. Vyštudoval jednoodborovú psychológiu a pôsobil ako poradenský psychológ a psychoterapeut. Pracuje ako vysokoškolský učiteľ a odborný asistent na katedre školskej a pedagogickej psychológie Ostravskej univerzity. Každé stretnutie s ním je veľkým…

Prednasajuca_Zuzana-Zahradnikova

Zuzana Záhradníková pôsobila viac ako 15 rokov v medzinárodných IT korporáciách ako Senior manažérka, mentorka, trénerka a facilitátorka. U posledného zamestnávateľa viedla Talent modul pre kľúčových zamestnancov firmy s potenciálom na manažérske pozície, ktorý bol zverejnený aj v časopise Forbes. Ako manažérka viac ako 50-členného tímu ľudí z ôsmich krajín sveta mala 30-percentné zlepšenie spokojnosti…

Prednasajuca_Zuzana-Hanzelova
Ing. Zuzana Hanzelová

  Pamäťovým technikám a trénovaniu pamäti sa venujem od roku 2014, som členkou spoločnosti ČSTPMJ  http://www.trenovanipameti.cz/, certifikovaná trénerka pamäti II.stupňa.       Ako sa ľahšie učiť Predstavíme si ako si možno zapamätať pre nás nové informácie a niekedy možno aj nesúvislé, pomocou pamäťových techník. Naučíme sa, ako na to hravou a zábavnou formou. Ukážeme si, ako zmeníme…

Prednasajuca_Katarina-Surdova

  Workshopom vás bude sprevádzať Katarína Šurdová, liečebná pedagogička a psychoterapeutka.  Dlhé roky sa venovala práci s deťmi so špeciálnymi potrebami, v rámci projektu Pontis chodila do rodín detí so SP ako mobilný pedagóg. V Prahe ukončila psychoterapeutický výcvik logoterapie a existenciálnej analýzi a momentálne pracuje vo svojej súkromnej poradenskej praxi.        …

Prednasajuca_Martina-Vagacova

Lektorka Efektívneho rodičovstva. Venuje sa vzdelávaniu a poradenstvu vo výchove. Pracuje predovšetkým s rodičmi, ale aj pedagógmi a vychovávateľmi, ktorým ležia na srdci vzťahy dospelých a detí. Vytvára priestor a príležitosti pre rozvoj postojov a praktických zručností potrebných pre harmonický vzťah na báze adlerovských princípov individuálnej psychológie. Stavebnými kameňmi  sú vzájomný rešpekt, podpora a prijatie…

Prednasajuca_Terezia-Rosenbergerova

  Pôsobí ako pedopsychiater v Košiciach. Má dlhoročné skúsenosti v práci s deťmi. Vo svojej ambulancii sa venuje konzultačnej a terapeutickej činnosti. Je uznávaná psychiatrička s niekoľkoročnou praxou. Má vynikajúce výsledky v práci s deťmi a ich rodičmi. Svoje praktické skúsenosti ďalej prezentuje ako lektorka pred odbornými zamestnancami, pedagógmi a rodičmi. Chcete efektívne zrealizovať korekcie…