Mgr. Zuzana Trepková

 

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu UK. Organizovala som letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín a deti z detských domovov. 14 rokov som pracovala v bankovníctve, kde ma to pritiahlo k lektorovaniu nových zamestnancov, vedeniu koučingov a motivácii ľudí. Popritom som začala viesť pobočky Sveta zdravia – výživové poradenstvo. Vždy ma to ťahalo ku komunikácii s ľuďmi, hľadať ich silné stránky a stavať na nich. Pred štyrmi rokmi som spolu s mojimi synmi absolvovala kurz Školy intuície – Videnie bez očí, čo bol pre nás nesmierny krok vpred. Následne moji synovia absolvovali Školu intuície, odžila som si to s nimi z pozície rodiča.

Navštevujem trojročné štúdium aromaterapie. Absolvovala som 3 Balance Academy kurz Sebapoznanie. Cvičím jogu, navštevujem kurz Intuitívne maľovanie s tancom v INTU-ateliéri. Mám pozitívny prístup k životu, verím v silu myšlienky a denno-denne vidím, že to funguje. 

 

 

SPÄŤ na prehľad lektorov