Prednasajuca_Martina-Vagacova

RNDr. Martina Vagačová

Lektorka Efektívneho rodičovstva.

Venuje sa vzdelávaniu a poradenstvu vo výchove. Pracuje predovšetkým s rodičmi, ale aj pedagógmi a vychovávateľmi, ktorým ležia na srdci vzťahy dospelých a detí. Vytvára priestor a príležitosti pre rozvoj postojov a praktických zručností potrebných pre harmonický vzťah na báze adlerovských princípov individuálnej psychológie. Stavebnými kameňmi  sú vzájomný rešpekt, podpora a prijatie zodpovednosti.

Túto prácu intenzívne vykonáva od r. 2010 najmä prostredníctvom Kurzov efektívneho rodičovstva, rodičovských klubov, prednášok, seminárov na vybrané výchovné problémy a individuálnych konzultácií.

 

 

 

SPÄŤ na prehľad lektorov