Prednasajuca_Katarina-Surdova

 

Je liečebná pedagogička a psychoterapeutka. Pracuje v súkromnej poradenskej praxi, s deťmi, dospievajúcimi aj dospelými. Venuje sa poradenstvu pre rodičov, organizuje wokshopy, semináre ako pre odbornú verejnosť, tak i pre rodičov.

Vo svojej práci sa opiera o svoj psychoterapeutický výcvik existenciálnej analýzy a logoterapie, je jej blízka rešpektujúca a vnímavá výchova. V minulosti pracovala roky s deťmi s postihnutím. Tieto skúsenosti využíva aj v aktuálnej praxi pri poradenstve rodičom detí so špeciálnymi potrebami. Vo svojej psychoterapeutickej praxi sa snaží pomôcť človeku k slobodnému prežívaniu, autentickému zaujatiu postoja a zodpovednému zachádzaniu so sebou a so svetom. To znamená, že sa snaží človeku dopomôcť, aby dokázal žiť svoj vlastný život v súlade so sebou, s tým, čo je pre neho vnútorne súhlasné a prirodzené, a čo ho napĺňa a robí šťastným.

 

 

 

 

SPÄŤ na prehľad lektorov