Prednasajuca_Katarina-Surdova

 

Workshopom vás bude sprevádzať Katarína Šurdová, liečebná pedagogička a psychoterapeutka.  Dlhé roky sa venovala práci s deťmi so špeciálnymi potrebami, v rámci projektu Pontis chodila do rodín detí so SP ako mobilný pedagóg. V Prahe ukončila psychoterapeutický výcvik logoterapie a existenciálnej analýzi a momentálne pracuje vo svojej súkromnej poradenskej praxi.

 

 

 

 

 

Ponuka seminárov a workshopov:

 

Za tajomstvom rozprávok

Je dobré v dnešnom svete čítať deťom rozprávky? Čo im môžu ponúknuť a ako vedia obohatiť ich svet? Ktoré sú tie vhodné rozprávky a vlastne existujú nejaké nesprávne? Treba dieťa chrániť pred klasickými ľudovými rozprávkami s obsahom v ktorom je veľa agresivity a pochmúrna? Odpovede na tieto i mnohé ďalšie otázky dostanete na našom workshope o magickej sile rozprávok.

Porozprávame sa o tom, ako rozprávka, či príbeh, môžu byť nápomocné pri zvládaní mnohých náročných situácií, ktoré si deti vo svojom živote prežívajú. Ako môžeme pre svoje dieťa vymyslieť príbeh šitý na mieru jeho momentálnemu problému či ťažkostiam. No v prvom rade pôjde o vlastný prežitok a dotknutie sa detského sveta fantázie, intuície a blízkosti, ktorý môžeme zažiť i so svojim dieťaťom cez ponorenie sa do rozprávkového príbehu. Počas workshopu si budete môcť skúsiť vytvoriť vlastnú rozprávku, pospomíname si na rozprávky z nášho detstva a na ich skrytú symboliku, dostanete veľa praktických typov na dobrú a kvalitnú detskú literatúru a kedy a pri akých konkrétnych ťažkostiach detí je vhodné ju použiť.

Tento workshop je v upravenej podobe vhodný i pre učiteľov.

 

Záhadná reč tela, alebo ako je to s detskou psychosomatikou:

Radi by sme vás pozvali na besedu (spoločný rozhovor), kde sa oboznámite s najčastejšími ochoreniami, ktoré sa viažu k psychike alebo majú súvis so psychickými prežitkami detí. Budeme sa rozprávať o tom, čo nám dieťa chce ochorením alebo chorobným príznakom povedať, ako dešifrovať rozmanité telesné symptómy a prepojiť ich s prežitkom dieťaťa. Ako nám v tom môže pomôcť príbeh, rozprávka, relaxácia a iné projektívne metódy. Čo sa to vlastne deje, keď sú deti opakovane, znova a znova choré? Keď ich prenasledujú stále podobné symptómy ochorenia a zlyhávajú všetky bežne dostupné spôsoby klasickej liečby? Alebo keď majú chronické ochorenia, alergie, astmu…? Ako môžu tieto stavy súvisieť so psychikou a s celkovou rodinnou situáciou? Kedy a za akých okolností sa deti potrebujú vyjadriť rečou tela a ako  tieto signály správne dešifrovať? Ako môže rodič sám pomáhať svojmu dieťaťu pomenovať jeho pocity a frustrácie? Toto všetko bude témou  seminára, ktorým vás bude sprevádzať Mgr. Katarína Šurdová, liečebná pedagogička a psychoterapeutka.

 

Hnev a jeho zmysel v detskom svete

Prečo sa deti vlastne hnevajú? Aký ma ich hnev zmysel a ako ho udržať v hraniciach, ktoré neškodia dieťaťu ani nám? Alebo ako je to vlastne s tým hnevom? Kedy je detský hnev ešte primeraný vývinovému obdobiu? Ako pomôcť dieťaťu zvládať hnev a ako pomôcť sebe? ako teda reagovať či nereagovať a prečo často i my rodičia odpovedáme na hnev detí vlastným hnevom?
Ako sa nestať “angry” vo výchove a všetko čo vás ešte zaujíma sa dozviete na pripravovanom workshope o emócii hnevu nielen u detí, ale i u nás dospelých.

 

Ako si poradiť s detským strachom

Strach je prirodzenou súčasťou života. Vo veľkej miere je pre človeka užitočný a má pre neho ochrannú funkciu. Ako je tomu ale u detí? Každý rodič by svoje dieťa najradšej uchránil od akéhokoľvek strachu. Je to ale vôbec možné? Alebo je to vlastne nakoniec v prospech dieťaťa a jeho zdravého vývinu? Ako je možné dieťaťu pomáhať prirodzene sa vysporiadať so strachmi, ktoré sa v jeho živote objavujú a vyskytujú? Môže sa rodič stať svojmu dieťaťu sprievodcom a pomocníkom, aby si dokázalo zvládnuť svoje strachy a úzkosti samé? A kde je vlastne tá pomyselná hranica, kedy je strach prirodzený, kedy je vývinovo podmienený a kedy je už nezdravý a bráni dieťaťu vo vývoji? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede na našom workshope.

 

Primerané nároky vo výchove

Každý rodič si pre svoje dieťa praje len to najlepšie, čo najviac zážitkov, čo najviac podnetov a vnemov, čo najviac schopností, zručností a skúseností, ktorým sa dieťa môže naučiť. Ale kde je tá hranica kedy už je toho na dané dieťa príliš? Kedy si rodič plní iba svoje nenaplnené sny a prestáva pozerať na dieťa? Čo je tým primeraným nárokom, čo môžeme prirodzene požadovať od svojich detí bez pocitov viny? Čo je to vlastne ten nárok a ako ho je možné uplatniť v rešpektujúcej a vnímavej výchove? Na všetky tieto otázky sa pokúsime nájsť spoločne odpoveď cez vlastný prežitok a cez porozumenie súvislostí vlastného životného príbehu a príbehov našich detí.

 

Ponuka balintovských skupín pre učiteľské kolektívy

Ako učitelia sa často vo svojej praxi stretávate s ťažkými situáciami, s deťmi so špecifickými potrebami, s kolektívmi, kde je šikana, okrem výučby musíte riešiť problematické vzťahy či už medzi žiakmi navzájom, prípadne medzi žiakmi a učiteľmi. Jednou z metód, ako s takýmito zložitými problémami pracovať, je i intervízia v rámci balintovskej skupiny. Špecifikom takejto skupiny je vytvorenie bezpečného prostredia v rámci ktorého sa môžu účastníci pozrieť na nejakú konkrétnu problematickú situáciu, prípadne vzťah z úplne novej perspektívy. Ide o dôkladnú reflexiu, sebareflexiu, možnosti zmeny vlastného postoja, ktorá umožní zbaviť sa stereotypu a emocionálnej záťaže, ktoré komplikujú cestu k funkčnému riešeniu. Takúto skupinu si môžete vyskúšať pod vedením liečebnej pedagogičky a psychoterapeutky Kataríny Šurdovej. Psychohygiena a starostlivosť o seba je veľmi dôležitá v tak náročnom povolaní ako je učiteľ. Balintovská skupina môže byť v tomto vám učiteľom veľmi nápomocná.

 

 

 

 

 

SPÄŤ na prehľad lektorov