Lektorka: Mgr. Dagmar Sliacka

Viete ako správne pochváliť a motivovať dieťa? - "pozitívne ostrovy" v domácom prostredí

  • Čo je 5 jazykov lásky ?
  • Ako v praxi používať 5 jazykov pre správnu a efektívnu motiváciu dieťaťa
  • Ako sa to mení v puberte – hovoriť „rečou ich kmeňa“. Prečo prestala motivácia , ktorú sme mali osvedčenú zrazu fungovať?
  • Ako dosiahnuť, aby si „pubertiak“ upratal izbu a zapájal sa do domácich prác bez nátlaku?
  • Vieme naozaj správne pochváliť? Ako často chváliť?
  • Pozitívne ostrovy v domácom prostredí
Module 1 Záznam / Workshop s Mgr. Dagmar Sliackou
Unit 0 Video