Lektorka: Zuzana Záhradníková

Pozývame vás na workshop s odbornou kariérovou poradkyňou Zuzanou Záhradníkovou, na ktorom sa budeme venovať talentu vašich detí. Praktické tipy ako odhaliť, čo Vaše dieťa naozaj baví a napĺňa... Čakajú vás rôzne interaktívne zážitkové cvičenia, kde si predstavíme šesť základných typov ľudí podľa profesijného smerovania. Sami na sebe si vyskúšate, ako to celé funguje a budete to môcť s ľahkosťou aplikovať aj u Vašich detí.

Zuzana sa riadi mottom:

„Ak budeme rozvíjať svoje slabé stránky, budeme priemerní, ale ak budeme rozvíjať svoje silné stránky, budeme jedineční."
https://zuzanazahradnikova.sk
Module 1 Záznam / Workshop so Zuzanou Záhradníkovou
Unit 1 Video