Dni v týždni v anglickom jazyku

0.00

Stiahnite si , vytlacte a umiestnite do triedy dni v týždni v anglickom jazyku na vidieteľné miesto, aby si žiaci ľahšie slovíčka zapamätali.