Materiál pre učiteľov: Inštrukcie do triedy v AJ

4.00

Stiahnite si naše šikovné frázy/inštrukcie, vytlačte a umiestnite do triedy na nástenku.

Sada obsahuje 27 fráz.