Materiál pre učiteľov: Reflexia

0.00

Stiahnite si náš pracovný list „Reflexia“ v slovenskom a anglickom jazyku.

Môžete si doň zapísať vaše pocity z daného dňa/týždňa, čo sa vám podarilo a čo naopak nie. Zhodnoďte svoj deň/týždeň.