Materiál pre učiteľov: Som chyba

2.00

Plagát na stiahnutie.

Dieťa, ktoré by malo zakázané padať, by sa nikdy nenaučilo chodiť. Chyby využívame ako prostriedok k učeniu, preto je chyba pre nás dôležitá.