Materiál pre učiteľov: Pravidlá v našej triede

0.00

Stiahnite si zdarma zoznam pravidiel pre vašu triedu a zaveste na nástenku.

  • Pomáhame si navzájom
  • Sme zodpovední za seba
  • Učíme sa s chuťou a ďalšie…