ZÁZNAM: ŠIKANA a KYBERŠIKANA, ako postupovať?

15.00

Informovanie rodičov (prípadne aj učiteľov) o postupe, ako riešiť šikanu alebo kyberšikanu a ako komunikovať so školou.

Kedy: 6.9.2022
Kde:online cez ZOOM
Ako dlho: 19,30 21,00

Na sklade

Popis

Cieľom

je informovať rodičov (prípadne aj učiteľov) o postupe, ako riešiť šikanu alebo kyberšikanu a ako komunikovať so školou.

OBSAH

Krátky exkurz postupov, ktoré má vykonať škola po ohlásení šikany.

Prvé kroky rodiča po tom, ako sa dozvie o šikane alebo o kyberšikane.

Ďalší postup  krok za krokom – praktické tipy sprevádzajúceho rodiča pri riešení tejto problematiky.

 

Webinár je určený všetkým rodičom školopovinných deti základnej a strednej školy

 

Webinárom Vás prevedie právnik JUDr. Juraj Moravčík – koordinátor  ochrany detí pred násilím .

Ukončil PF UK v Bratislave, Titul JUDr. obhájil na PFTU v Trnave.Ochrane detí sa venuje od roku 2016. Pôsobil ako kolízny opatrovník a zamestnanec SPOD a SK, neskôr ako koordinátor ochrany detí pred násilím. Aktívne sa venuje ochrane detí, správnemu, rodinnému a cudzineckému právu. Predmetom jeho záujmu je rozbor kazuistík a prípadov za účelom zisťovania systémových nedostatkov a nedostatkov v legislatíve. V uvedených oblastiach organizuje prednášky a semináre.  Poznatky zo svojej praxe sa usiluje odovzdať rodičom a prispieť tak k lepšej ochrane detí a informovanosti rodičov.